Artist: 
Search: 
Hurts - Help (Exile Album) lyrics (Bulgarian translation). | [Verse]
, Take my hand and lead the way
, Out of the darkness and into the light of the day
, And...
04:17
video played 4,784 times
added 5 years ago
Reddit

Hurts - Help (Exile Album) (Bulgarian translation) lyrics

EN: [Verse]
BG: [Стихове]

EN: Take my hand and lead the way
BG: Взема ръката ми и да проправи пътя

EN: Out of the darkness and into the light of the day
BG: От мрака и в светлината на деня

EN: And take me somewhere I’ll be safe
BG: И да ме вземат някъде ще бъде безопасна

EN: Carry my lifeless body away from the pain
BG: Носят ми безжизнено тяло от болката

EN: [Verse]
BG: [Стихове]

EN: ‘Cause I know what I’ve been missing
BG: Защото знам, че това, което сте били изчезнали

EN: And I know that I should try
BG: И аз знам, че трябва да опитам

EN: But there’s hope in their submission
BG: Но има надежда в представянето им

EN: And there’s freedom in your eyes
BG: И има свобода в очите ти

EN: And we cry away
BG: И викаме далеч

EN: [Verse]
BG: [Стихове]

EN: I’m sick and tired of being afraid
BG: Аз съм болен и уморен от страх

EN: If I cry anymore then my tears will wash me away
BG: Ако аз вика повече тогава моите сълзи ще отмие ме

EN: But when I hear you call my name
BG: Но когато чувам ви наричат моето име

EN: I whisper the world that I never thought I’d ever say
BG: Шепот на света, че никога не мислех, че някога бих казал

EN: [Verse]
BG: [Стихове]

EN: And I hope to guide you, listen
BG: И аз се надявам да ви води, да слушате

EN: And you keep me safe from harm
BG: И ме пази от зло

EN: ‘Cause I found what I was missing
BG: Защото аз намерих това, което е липсвало

EN: When I fell into your arms
BG: Когато падна в ръцете си

EN: And we cry away
BG: И викаме далеч

EN: [Chorus] x2
BG: [Хор] x 2

EN: I can feel the darkness coming
BG: Мога да усетя мрака идва

EN: And I’m afraid of myself
BG: И аз се страхувам от себе си

EN: Throw my pain and I got running
BG: Хвърли болката ми и аз имам тичане

EN: ‘Cause I just need some help
BG: Защото аз просто нужда от помощ