Artist: 
Search: 
Hurricane Chris - The Hand Clap (feat. Big Poppa Of Ratchef City) lyrics (Bulgarian translation). | A, a ,a, a, a,
, Now Turn me up a lil
, Move
, Rick James
, Now Turn me up a lil
, 
, Bom bom bom...
04:21
Reddit

Hurricane Chris - The Hand Clap (feat. Big Poppa Of Ratchef City) (Bulgarian translation) lyrics

EN: A, a ,a, a, a,
BG: А, А, А, А, А,

EN: Now Turn me up a lil
BG: Сега ме Получете Лил

EN: Move
BG: Ход

EN: Rick James
BG: Рик Джеймс

EN: Now Turn me up a lil
BG: Сега ме Получете Лил

EN: Bom bom bom bom bom bom bom
BG: Bom роден роден роден роден роден роден

EN: Bom bom bom bom bom bom bom
BG: Bom роден роден роден роден роден роден

EN: Now Turn me up a lil
BG: Сега ме Получете Лил

EN: Bom bom bom bom bom bom bom
BG: Bom роден роден роден роден роден роден

EN: Bom bom bom bom bom bom bom
BG: Bom роден роден роден роден роден роден

EN: [Chorus]
BG: [Припев]

EN: Give me that hand clap
BG: Дай ми това пляскат страна

EN: (Let me get that hand clap)
BG: (Да ме пляскат, че страна)

EN: Give me that hand clap
BG: Дай ми това пляскат страна

EN: (Let me get that hand clap)
BG: (Да ме пляскат, че страна)

EN: Give me that hand clap
BG: Дай ми това пляскат страна

EN: (Let me get that hand clap)
BG: (Да ме пляскат, че страна)

EN: Give me that hand clap
BG: Дай ми това пляскат страна

EN: (Let me get that hand clap)
BG: (Да ме пляскат, че страна)

EN: Now Rick James wid it
BG: Сега Рик Джеймс, че wid

EN: Give me that hand clap
BG: Дай ми това пляскат страна

EN: (Let me get that hand clap)
BG: (Да ме пляскат, че страна)

EN: Give me that hand clap
BG: Дай ми това пляскат страна

EN: (Let me get that hand clap)
BG: (Да ме пляскат, че страна)

EN: Give me that hand clap
BG: Дай ми това пляскат страна

EN: (Let me get that hand clap)
BG: (Да ме пляскат, че страна)

EN: One for tha money,
BG: Един за THA пари,

EN: Two for tha show.
BG: Две THA за шоуто.

EN: Clap yo hands,
BG: Clap йо ръце,

EN: If you gotta bankroll
BG: Ако ти трябва банка

EN: One for tha money,
BG: Един за THA пари,

EN: Two for tha show,
BG: Две за THA показват,

EN: Clap yo hand if yo money don't fold.
BG: Clap йо йо ръка, ако парите не се отказвате.

EN: [Verse 1]
BG: [Куплет 1]

EN: Let me get that hand clap
BG: Позволете ми се, че пляскат страна

EN: Let me get that hand clap
BG: Позволете ми се, че пляскат страна

EN: They pull me out tha club cuz i aint know how to act
BG: Те ме да извадя THA клуб Защото аз не знам как да се действа

EN: But I aint really trippin
BG: Но не е много Trippin

EN: We finna sneak through tha back
BG: Ние finna се промъкне през THA назад

EN: And i got something like a grenade for them haters
BG: И аз имам нещо като граната, за да ги мразят

EN: Who wanna jack
BG: Кой искате да жак

EN: Ooooooh-Ooooh
BG: Ooooooh-Оооох

EN: And we going be in mah clique
BG: И ние ще се в ма клика

EN: And im shinin like a light
BG: Съм и съм блести като светлина

EN: I got them diamonds on mah wrist
BG: Аз ги имам ма диаманти на китката

EN: Let me get a hand clap, hand clap
BG: Позволете ми да получи пляскат страна, пляскат страна

EN: Lil mama breath stank
BG: Lil Mama дъх вонеше

EN: So i told her bad back
BG: Така че аз казала лошо гърба

EN: And payin me some water
BG: И ми payin малко вода

EN: So i could roll harder
BG: Така че мога да ролка по-трудно

EN: Slam on tha hater like mah name Vince Carter
BG: Шлем на THA хейтър като ма името Винс Картър

EN: They lookin at me crazy cuz i bounce around tha club
BG: Те гледаш ме луд Защото аз скача около THA клуб

EN: N I keep clappin mah hands like im tryna kill a bug
BG: NI дръжте ръцете ма clappin като IM tryna убива бъгове

EN: Row, row, row ya boat
BG: Ред, ред, нали гребна лодка

EN: Gently down tha stream
BG: Леко надолу THA поток

EN: Aint nobody in tha club feelin like me
BG: Никой не разбира в THA клуба като мен

EN: Plus I got a G-G-gorillas in black tees
BG: Плюс това имам GG-горили в черно тениски

EN: Make tha whole club clap like its some kinda disease
BG: Направете THA цялата пляскат клуб като си някои доста болест

EN: [Chorus]
BG: [Припев]

EN: [Verse 2]
BG: [Стих 2]

EN: Well i hope u aint tired of clappin yo hands
BG: Ами аз се надявам ф не е уморен от clappin йо ръце

EN: Cause we jus got in tha club
BG: Защото ние СП има в THA клуб

EN: I spend 75 dollas on this shirt jus fo tha club
BG: Прекарвам 75 dollas на тази риза СП за THA клуб

EN: Hell naw i aint leavin
BG: и Ада naw няма да си тръгваш

EN: LEtz hit tha VIP
BG: LEtz хит THA VIP

EN: Widd dem chickies n get freaky
BG: Widd DEM chickies н се странно

EN: Lil mama dont believe me
BG: Лил Мама не ме смятат

EN: I showed her, I showed ha
BG: Аз я показа, показах хектар

EN: I beat it out tha frame
BG: Аз го победи THA рамка

EN: I told her ima beast
BG: Казах и IMA звяр

EN: N lil mama, im Hurricane
BG: N Лил мама, IM урагана

EN: N now 50 want
BG: N 50 сега искам

EN: 50 steady shinin on haters
BG: 50 стабилен блестят върху мразят

EN: Jumpin, stompin, hand clappin
BG: Jumpin, stompin, ръчно clappin

EN: Knockin ova tha tables
BG: Knockin яйцеклетки THA таблици

EN: In tha club we get ratted till we faint
BG: В THA клуб получава предал докато не колабира

EN: Yeh im stuntin in his face cuz i gotta big bank
BG: Yeh IM stuntin в лицето защото аз трябва голяма банка

EN: Like big bank hank
BG: Подобно на голяма банка Ханк

EN: Cuz mah money dont fold
BG: Защото съм ма пари пъти

EN: Open up n blind em wit a mouth full of gold
BG: Отвори н слепи ги остроумие уста, пълни със злато

EN: Let me get a hand clap
BG: Позволете ми да получи пляскат страна

EN: If you got that holla back
BG: Ако имаш, че Holla назад

EN: And im outta mind
BG: Съм и съм махаме ум

EN: I think i need 2 be slapped
BG: Мисля, че ще са необходими 2 се плесна

EN: Let me get a hand clap
BG: Позволете ми да получи пляскат страна

EN: If you got that holla back
BG: Ако имаш, че Holla назад

EN: N im out mah mind
BG: N IM се ма предвид,

EN: I think i needa be slapped
BG: Мисля, че needa се плесна

EN: Like that
BG: Като че

EN: [Chorus]
BG: [Припев]

EN: Drop that beat
BG: Капка, които бият

EN: Turn it up
BG: Млъкни

EN: Thats 2 loud man
BG: Този силен мъж 2

EN: Turn it down
BG: Обърни го надолу

EN: Now turn it back up
BG: Сега го архивирате

EN: Putcha hands up n make em clap
BG: Putcha ръцете н да ги пляскат

EN: Cuz now we on
BG: Защото сега ние на

EN: And if u aint gon make ya hands clap
BG: И ако и да не се гонят да те пляскат ръцете

EN: Then stay at home
BG: След това си стоят в къщи

EN: U gotta pocket fulla money huh?
BG: U трябва джобни пари, нали fulla?

EN: Thats whussup
BG: Този whussup

EN: Lemme catcha by tha bathroom
BG: Пусни catcha от THA баня

EN: You gon get snuck
BG: Можете да гони измъкнал

EN: I rep that E-a-s-t-e-c-g
BG: Аз представител, че Eastecg

EN: Im hurricane
BG: Im ураган

EN: N im S-O-u-t-h-s-i-d-e
BG: N IM Southside

EN: Thas what i claim
BG: Thas това, което твърдят

EN: Now lemme see u put yo arm up
BG: Сега Пусни виж ф пуснати йо ръка нагоре

EN: N Rick Jamesz
BG: N Рик Jamesz

EN: I get to clappin mah hand
BG: Да стигна до clappin ма ръка

EN: Like im finna go insane
BG: Както IM finna полудяват

EN: Lil mama wanna marry me
BG: Lil Mama искат да се ожени за мен

EN: Jus gimme some brain
BG: Jus дай някои мозъка

EN: Im grippin, grippin tha grain
BG: Im grippin, grippin THA зърно

EN: Lemme see u rick jamesz
BG: Пусни виж jamesz Рик ф

EN: One for the, One for tha money
BG: Едно за по един за THA пари

EN: Two for tha show
BG: Две за THA шоу

EN: All yall hatas betta slow yo roll
BG: Всички Yall hatás Betta бавно йо преобръщане

EN: Or u aint gotta chill
BG: Или ф не трябва хлад

EN: I could make u chill widd a back slap
BG: Мога да направя U хлад widd резервно шамар

EN: Security wont trip
BG: Сигурност навик пътуване

EN: Theyll think im doin tha hand clap
BG: Theyll мисля IM правиш пляскат THA страна

EN: [Chorus]
BG: [Припев]