Artist: 
Search: 
Reddit

Humleridderne - Brobygningshysteri lyrics

Der er et stolt lille folk med hård hud på hænderne,
to meter brede og hår mellem tænderne.
I folkemunde kalder de sig for danerne,
når de går i gang, ryster selv amerikanerne.
De er kendt for at bygge verdens bedste broer,
når de bygger dem, bli'r de virk'lig kæmpestore.
De bygger broer på både bælter og sund,
kæmpemonumenter i tonstung beton.
Deres naboer har aldrig set dem så store,
de ka' sgu deres kram, når det gælder at bygger broer,
og for danerne, der har tusind års erfaring,
er misundelsen fra andre en dejlig åbenbaring.
Så man bygger over grænser fra sund til bælt og by,
og når en bro er færdig, så bygger man en ny.
Det grænser sig til brobygningshysteri!
- Danernes ukuelige massebrobyggeri!

Det nærmer sig brobygningshysteri!
- Danernes ukuelige massebrobyggeri!
Bro efter bro, er det snart forbi?
- Danernes ukuelige massebrobyggeri!
Det nærmer sig brobygningshysteri!
- Danernes ukuelige massebrobyggeri!
Bro efter bro, er det snart forbi?
- Danernes ukuelige massebrobyggeri!

Men de bygger deres broer og bygger dem med ynde,
bygger, så de pynter uden at være kønne,
og skønt dette folk bygger broer over vandet,
mangler de at bygge bro til så meget andet:
Der er ingen bro mellem menigmand og Folketinget.
Ingen bro mellem politik og ord, der er bevinged'.
Ingen bro mellem pli og deres fester.
Ingen bro mellem dem og deres gæster.
Der er ingen bro mellem takt og deres toner,
og de har ingen bro mellem deres generationer.
Der er ingen bro fra tanke og til handling,
og der er ingen bro fra rutine til forvandling.
Deres naboer kommer for at se, hvordan de gør,
men der er ingen bro fra deres kost til deres dør,
og skønt disse broer ses som luftkasteller,
så' det fa'engaleme de broer, der tæller!

Det nærmer sig brobygningshysteri!
- Danernes ukuelige massebrobyggeri!
Bro efter bro, er det snart forbi?
- Danernes ukuelige massebrobyggeri!
Det nærmer sig brobygningshysteri!
- Danernes ukuelige massebrobyggeri!
Bro efter bro, er det snart forbi?
- Danernes ukuelige massebrobyggeri!

Ærede borgere, jeg erklærer nu denne bro for åben!

Det nærmer sig brobygningshysteri!
- Danernes uduelige massebrobyggeri!
Bro efter bro, er det snart forbi?
- Danernes ubrugelige massebrobyggeri!
Det nærmer sig brobygningshysteri!
- Danernes umulige massebrobyggeri!
Bro efter bro, er det snart forbi?
- Bar' de ville bygge et større bryggeri!

Bro, bro, brille, vil I ikk' fortælle:
Når vi bli'r voksne, står de så endnu?