Artist: 
Search: 
Hugh Laurie - Police Dog Blues (Let Them Talk Album) lyrics (Bulgarian translation). | All my life I've been a traveling man
, All my life i've been a traveling man
, Staying alone and...
03:32
video played 997 times
added 7 years ago
Reddit

Hugh Laurie - Police Dog Blues (Let Them Talk Album) (Bulgarian translation) lyrics

EN: All my life I've been a traveling man
BG: През целия си живот съм бил човек, пътуване

EN: All my life i've been a traveling man
BG: През целия си живот съм бил човек, пътуване

EN: Staying alone and doing the best I can
BG: Да останеш сам и правиш най-доброто, което може

EN: I hold my trunk down the Tennesse
BG: Аз държа моята багажника надолу Тенеси

EN: I hold my trunk down the Tennesse
BG: Аз държа моята багажника надолу Тенеси

EN: It's hard to tell about a men like me
BG: Това е трудно да се каже за мъже като мен

EN: I met a girl I couldn't get her out off my mind
BG: Срещнах едно момиче, аз не можех да я изключите съзнанието ми

EN: I met a gril I couldn't get her out off my mind
BG: Срещнах Ресторант, аз не можех да я изключите съзнанието ми

EN: She passed me up said she didn't like my kind
BG: Тя ми подаде нагоре каза, тя не е като ми вид

EN: I'm scared to ?bark? around her house at night
BG: Аз съм уплашен да? кора? около къщата си през нощта

EN: I'm scared to ?bark? around her house at night
BG: Аз съм уплашен да? кора? около къщата си през нощта

EN: She is got a police dog ans it's ?spoiling? for a fight
BG: Тя има полицейско куче АНО е? разваляне? за борба с

EN: His name is Rambler and when he gets the chance
BG: Неговото име е Rambler и когато той получава шанс

EN: His name is Rambler and when he gets the chance
BG: Неговото име е Rambler и когато той получава шанс

EN: He leaves his marks on everybody's pants
BG: Той оставя си марки на всички панталони

EN: Yes I think I'll travel, I think I let her be
BG: Да, аз мисля аз ще пътувам, мисля, че аз да я бъде

EN: I think I'll travel, I think I'll let her be
BG: Мисля, че аз ще пътувам, аз мисля, че ще нека бъде

EN: Before she sicks that police dog on me
BG: Преди тя sicks че полицейско куче на мен

EN: Before she sicks that dog, dog on me
BG: Преди тя sicks това куче, куче за мен