Artist: 
Search: 
Hubert von Goisern - Brenna Tuats Guat lyrics (Portuguese translation). | Wo is da Plotz 
, Wo da Daifi seine Kinda kriagt
, Wo is da Plotz 
, Wo ois z'samm rennt
, Wo is des...
04:24
video played 625 times
added 6 years ago
by XTCMan
Reddit

Hubert von Goisern - Brenna Tuats Guat (Portuguese translation) lyrics

DE: Wo is da Plotz
PT: Onde está o da pirar

DE: Wo da Daifi seine Kinda kriagt
PT: Onde Daifi da sua kriagt meio

DE: Wo is da Plotz
PT: Onde está o da pirar

DE: Wo ois z'samm rennt
PT: Onde z' z'samm corre

DE: Wo is des Faier
PT: Onde é o Fadayel

DE: Hey wo geht 'n grod a Blitz nieder
PT: Ei onde você está para baixo o Flash ' grod n um

DE: Wo is 'n die Hitt'n
PT: Onde é um a Hitt'n

DE: Wo der Stodl, der brennt?
PT: Onde a queima de Stodl?

DE: Ham ma Pech oder an Lauf
PT: Ham ma pitch ou executar

DE: Foll'n ma um oder auf
PT: Ma Foll'n ou na

DE: Samma dünn oder dick
PT: Samma fina ou grossa

DE: Ham an Reim oder Glick
PT: Rima de presunto ou Glick

DE: Teil ma aus, schenka ma ein
PT: Parte do ma, ma schenka

DE: Toan ma uns obi oder g'frein
PT: Toan ma nos obi ou g'frein

DE: San ma Christ, hem ma gwisst
PT: Ma San Cristo, bainha ma gwisst

DE: Wo da Daifi baut in Mist?
PT: Onde da Daifi constrói uma porcaria?

DE: A jeder woaß, doss des
PT: Cada um woaß, doss do

DE: Göld nit auf da Wiesen wochst
PT: Göld nit wochst como prados

DE: Und essen ka ma's a nit
PT: E comer do ma ka um nit

DE: Ober brenna tat's guat
PT: Topo brenna fez guat

DE: Ober hoazen toan ma 'n Woazen
PT: Top hoazen toan ma ' n Woazen

DE: Und de Ruabn und den Kugeruz
PT: E de Ruabn e o Kugeruz

DE: Und wann ma lang so weiter hoazen
PT: E quando ma long hoazen assim por diante

DE: Brennt da Huat
PT: Desde queimaduras Huat

DE: Wo is des Göld
PT: Onde é o Göld

DE: Des wos überall föhlt?
PT: Em todos os lugares o wos föhlt?

DE: Ja hot 'n koana an Geniera
PT: Sim quente ' n koana em Geniera

DE: Wieso kemman allweil de Fiahra
PT: Por que kemman allweil de Fiahra

DE: De Liagn, die die Wohrheit verbieg'n
PT: De Liagn, o verbieg o Wohrheit' n

DE: Und wanns nit kriagn, was's woll'n
PT: E wanns nit kriagn, o que é desejo ' n

DE: Dann wird's gestohl'n,
PT: Depois fica gestohl'n;

DE: Hey die soll der Daifi hol'n
PT: Ei, que deve o Daifi obter n

DE: Wo is da Plotz
PT: Onde está o da pirar

DE: Wo da Daifi seine Kinda kriagt
PT: Onde Daifi da sua kriagt meio

DE: Wo ois z'sammrennt
PT: Onde z'sammrennt

DE: Wo is des Faier
PT: Onde é o Fadayel

DE: Wo geht 'n grod a Blitz nieder
PT: Onde desce Flash ' grod n um

DE: Wo is 'n die Hitt'n
PT: Onde é um a Hitt'n

DE: Wo der Stodl, der brennt?
PT: Onde a queima de Stodl?

DE: A jeder woaß, doss des
PT: Cada um woaß, doss do

DE: Göld nit auf da Wiesen wochst
PT: Göld nit wochst como prados

DE: Und essen ka ma's a nit
PT: E comer do ma ka um nit

DE: Ober brenna tat's guat
PT: Topo brenna fez guat

DE: Ober hoazen toan ma 'n Woazen
PT: Top hoazen toan ma ' n Woazen

DE: Und de Ruabn und den Kugeruz
PT: E de Ruabn e o Kugeruz

DE: Und wann ma lang so weiter hoazen
PT: E quando ma long hoazen assim por diante

DE: Brennt da Huat
PT: Desde queimaduras Huat

DE: A jeder woaß, doss des
PT: Cada um woaß, doss do

DE: Göld nit auf da Wiesen wochst
PT: Göld nit wochst como prados

DE: Und essen ka ma's a nit
PT: E comer do ma ka umnit

DE: Ober brenna tat's guat
PT: Topo brenna fez guat

DE: Ober hoazen toan ma 'n Woazen
PT: Top hoazen toan ma ' n Woazen

DE: Und de Ruabn und den Kugeruz
PT: E de Ruabn e o Kugeruz

DE: Und wann ma lang so weiter hoazen
PT: E quando ma long hoazen assim por diante

DE: Brennt da Huat
PT: Desde queimaduras Huat

DE: Jeder woaß, doss des
PT: Cada woaß, doss do

DE: Göld nit auf da Wiesen wochst
PT: Göld nit wochst como prados

DE: Und essen ka ma's a nit
PT: E comer do ma ka um nit

DE: Ober brenna tat's guat
PT: Topo brenna fez guat

DE: Ober hoazen toan ma 'n Woazen
PT: Top hoazen toan ma ' n Woazen

DE: Und de Ruabn und den Kugeruz
PT: E de Ruabn e o Kugeruz

DE: Und wonn ma long so weiter hoazen
PT: E arte ma hoazen tempo assim por diante

DE: Brennt da Huat
PT: Desde queimaduras Huat

DE: Jeder woaß, dass des
PT: Todos woaß que o

DE: Göld nit auf da Wiesen wochst
PT: Göld nit wochst como prados

DE: Und essen ka ma's a nit
PT: E comer do ma ka um nit

DE: Ober brenna tat's guat
PT: Topo brenna fez guat

DE: Ober hoazen toan ma 'n Woazen
PT: Top hoazen toan ma ' n Woazen

DE: Und de Ruabn und den Kugeruz
PT: E de Ruabn e o Kugeruz

DE: Und wann ma lang so weiter hoazen
PT: E quando ma long hoazen assim por diante

DE: Brennt da Huat
PT: Desde queimaduras Huat