Artist: 
Search: 
Hollenthon - Son Of Perdition lyrics (Bulgarian translation). | Dreadful visions
, Of seas turning black
, Silent conquests masked
, In mortal white
, Rolling...
04:51
video played 343 times
added 8 years ago
Reddit

Hollenthon - Son Of Perdition (Bulgarian translation) lyrics

EN: Dreadful visions
BG: Страшни видения

EN: Of seas turning black
BG: Морета, превръща Черно

EN: Silent conquests masked
BG: Тиха завоевания маскирани

EN: In mortal white
BG: В смъртен бяло

EN: Rolling thunder
BG: Дандания

EN: Mountains of brass
BG: Планини от месинг

EN: Marching one by one
BG: Маршируване един по един

EN: To steal the light
BG: Да открадне светлината

EN: Howling mongrels
BG: Вой mongrels

EN: Forewarning doom
BG: Forewarning гибел

EN: Seeping poisons
BG: Seeping отрови

EN: From the serpent's kiss
BG: От Целувката на змията

EN: One-eyed liars
BG: Еднооката лъжци

EN: Spewing at the mouth
BG: Изхвърлили в устата

EN: False pretences linger
BG: Фалшиви претенции се задържат

EN: Hiding in the clouds
BG: Крие в облаците

EN: The deceiver
BG: Измамник

EN: Sowing seeds of death
BG: Засяване на семената на смъртта

EN: The apocrypha
BG: Апокрифите

EN: The deceiver
BG: Измамник

EN: Digging endless graves
BG: Безкрайни Изкопаване Грейвс

EN: Reaping fallacies
BG: Жътва заблуди

EN: Dying embers
BG: Умира жар

EN: Burning at both ends
BG: Горене в двата края

EN: Blind indifference
BG: Слепи безразличие

EN: Gorging promises
BG: Плюскане обещания

EN: Fragrant sorrows
BG: Ароматно скърби

EN: Weeping to the wind
BG: Плач на вятъра

EN: Blissful ignorance
BG: Блажено невежество

EN: Until time stands still
BG: Докато времето е спряло

EN: Lonesome solace
BG: Самотният утеха

EN: Riding out the storm
BG: Езда, бурята

EN: Fearless paupers
BG: Безстрашен сиромаси

EN: Stand on shallow ground
BG: Стоят на плитко земята

EN: Fading shimmer
BG: Замира блясък

EN: Dueling beasts of vice
BG: Дуел зверове на заместник

EN: Stoic hopefuls battle
BG: Стоик надежди битка

EN: Scrambling at dawn
BG: Кодиране на разсъмване

EN: The deceiver
BG: Измамник

EN: Digging endless graves
BG: Безкрайни Изкопаване Грейвс

EN: Reaping fallacies
BG: Жътва заблуди

EN: The destroyer
BG: Разрушител

EN: Rising in the East
BG: Нарастване на изток

EN: For the last crusade
BG: За последният кръстоносен поход

EN: Light is fading
BG: Светлината е замира

EN: Worlds collide
BG: Световете

EN: In the last hour
BG: През последния час

EN: As words become lies
BG: Тъй като думите стават лъжи

EN: In darkly worlds
BG: В мрачно светове

EN: With wielding swords
BG: С натискът мечове

EN: Wild beasts await Remorse and Sin
BG: Дивите зверове очакват разкаяние и грях

EN: Death's angels freed
BG: Смъртта ангели освободен

EN: From Hades' dark side
BG: От Хадес в тъмната страна

EN: Damned be the children, cursed the land
BG: Ужасно се децата, Прокълната земя

EN: Between two worlds
BG: Между два свята

EN: Where Death lurks near
BG: Където Смъртта дебне в близост до

EN: A wailing song to Fate's last breath
BG: Ридание песен към съдбата на последния дъх

EN: A valiant steed
BG: Един храбър кон

EN: A crown and bow
BG: Короната и лък

EN: Son of perdition and false pretence
BG: Син на Погибелта и фалшиви предлог

EN: From blackened seas
BG: Отпочернели морета

EN: Ascending dead
BG: Възходящо мъртъв

EN: In chains their souls
BG: В вериги душите им

EN: In flight their pride
BG: В полет им гордост

EN: (Death lurks the corners of the earth)
BG: (Смъртта дебне ъглите на земята)

EN: And one by one
BG: И един по един

EN: In endless demise
BG: В безкрайни смъртта

EN: Relive their death with no reprise
BG: Преживеят смъртта си с не повторение

EN: (Son of perdition and false pretence)
BG: (Син на Погибелта и лъжлив предлог)