Artist: 
Search: 
Hifa Wehbe - Ana Haifa lyrics (Spanish translation). | Ana haifa ana min ghayri ana albi elli ebtala ba 3youn 7elwin ra2assni 2ana dala3ni 2ana 7abibtak
,...
03:10
video played 2,758 times
added 8 years ago
Reddit

Hifa Wehbe - Ana Haifa (Spanish translation) lyrics

AR: Ana haifa ana min ghayri ana albi elli ebtala ba 3youn 7elwin ra2assni 2ana dala3ni 2ana 7abibtak
ES: Ana haifa ana min ghayri ana albi elli ebtala ba 3youn 7elwin ra2assni Letras de 2ana dala3ni Letras de 2ana 7abibtak

AR: 2ana bass hiyi min 2ana haifa 2ana min ghayri 2ana ra2essni 2ana min ghayri min haifa 2ana min ghayri
ES: Letras de 2ana bajo hiyi min Letras de 2ana haifa Letras de 2ana min ghayri Letras de 2ana ra2essni Letras de 2ana min ghayri min haifa Letras de 2ana min ghayri

AR: 2ana 7abibtak 2ana min ghayri min 2ana 2ana 2ana 2ana.......haifa
ES: Letras de Letras de 2ana 7abibtak Letras de 2ana min ghayri min Letras de 2ana Letras de 2ana Letras de 2ana 2ana... haifa

AR: ma tel3ab gala rou7 2ella 2ela min bibi 2ana w el nass 3arfin ya b2ella 2ana 2ana layli hana 7abibi ma3i bass
ES: MA tel3ab gala rou7 2ella 2ela min bibi Letras de 2ana w el nass 3arfin ya b2ella Letras de 2ana Letras de 2ana layli hana 7abibi ma3i bajo

AR: 2enti min min bibi 2ana 2ana haifa 2ana ya bibi
ES: 2enti min min bibi Letras de 2ana Letras de 2ana haifa Letras de 2ana ya bibi

AR: 2ana w el nass 3arfin 2ana haifa 2ana min ghayri 2ana 7abibak 2ana min ghayri min
ES: Letras de 2ana w el nass 3arfin Letras de 2ana haifa Letras de 2ana min ghayri Letras de 2ana 7abibak Letras de 2ana min ghayri min

AR: 2ana 2ana 2ana...haifa haifa haifa
ES: Letras de Letras de 2ana Letras de 2ana 2ana... haifa haifa haifa