Artist: 
Search: 
Hifa Wehbe - Ana Haifa lyrics (English translation). | Ana haifa ana min ghayri ana albi elli ebtala ba 3youn 7elwin ra2assni 2ana dala3ni 2ana 7abibtak
,...
03:10
video played 2,758 times
added 8 years ago
Reddit

Hifa Wehbe - Ana Haifa (English translation) lyrics

AR: Ana haifa ana min ghayri ana albi elli ebtala ba 3youn 7elwin ra2assni 2ana dala3ni 2ana 7abibtak
EN: Ana haifa ana min ghayri ana albi elli ebtala ba 3youn 7elwin ra2assni 2ana dala3ni 2ana 7abibtak

AR: 2ana bass hiyi min 2ana haifa 2ana min ghayri 2ana ra2essni 2ana min ghayri min haifa 2ana min ghayri
EN: 2ana bass hiyi min 2ana haifa 2ana min ghayri 2ana ra2essni 2ana min ghayri min haifa 2ana min ghayri

AR: 2ana 7abibtak 2ana min ghayri min 2ana 2ana 2ana 2ana.......haifa
EN: 2ana 7abibtak 2ana min ghayri min 2ana 2ana 2ana 2ana.......haifa

AR: ma tel3ab gala rou7 2ella 2ela min bibi 2ana w el nass 3arfin ya b2ella 2ana 2ana layli hana 7abibi ma3i bass
EN: ma tel3ab gala rou7 2ella 2ela min bibi 2ana w el nass 3arfin ya b2ella 2ana 2ana layli hana 7abibi ma3i bass

AR: 2enti min min bibi 2ana 2ana haifa 2ana ya bibi
EN: 2enti min min bibi 2ana 2ana haifa 2ana ya bibi

AR: 2ana w el nass 3arfin 2ana haifa 2ana min ghayri 2ana 7abibak 2ana min ghayri min
EN: 2ana w el nass 3arfin 2ana haifa 2ana min ghayri 2ana 7abibak 2ana min ghayri min

AR: 2ana 2ana 2ana...haifa haifa haifa
EN: 2ana 2ana 2ana...haifa haifa haifa