Artist: 
Search: 
Hifa Wehbe - Ana Haifa lyrics (Chinese translation). | Ana haifa ana min ghayri ana albi elli ebtala ba 3youn 7elwin ra2assni 2ana dala3ni 2ana 7abibtak
,...
03:10
video played 2,758 times
added 8 years ago
Reddit

Hifa Wehbe - Ana Haifa (Chinese translation) lyrics

AR: Ana haifa ana min ghayri ana albi elli ebtala ba 3youn 7elwin ra2assni 2ana dala3ni 2ana 7abibtak
ZH: 安娜海法安娜 min ghayri ana 阿尔埃 ebtala ba 3youn 7elwin ra2assni 2ana dala3ni 2ana 7abibtak

AR: 2ana bass hiyi min 2ana haifa 2ana min ghayri 2ana ra2essni 2ana min ghayri min haifa 2ana min ghayri
ZH: 2ana 低音 hiyi min 2ana 海法 2ana min ghayri 2ana ra2essni 2ana 分 ghayri 分海法 2ana min ghayri

AR: 2ana 7abibtak 2ana min ghayri min 2ana 2ana 2ana 2ana.......haifa
ZH: 2ana 7abibtak 2ana 分 ghayri 分 2ana 2ana 2ana 2ana......海法

AR: ma tel3ab gala rou7 2ella 2ela min bibi 2ana w el nass 3arfin ya b2ella 2ana 2ana layli hana 7abibi ma3i bass
ZH: 马 tel3ab 联欢晚会 rou7 2ella 2ela min bibi 2ana w 埃纳斯 3arfin 雅 ma3i 低音韩亚 7abibi b2ella 2ana 2ana layli

AR: 2enti min min bibi 2ana 2ana haifa 2ana ya bibi
ZH: 海法 2ana 2ana 2ana 2enti 分分钟 bibi 遐 bibi

AR: 2ana w el nass 3arfin 2ana haifa 2ana min ghayri 2ana 7abibak 2ana min ghayri min
ZH: 2ana w 埃尔纳斯 3arfin 2ana 海法 2ana min ghayri 2ana 7abibak 2ana 分 ghayri 分

AR: 2ana 2ana 2ana...haifa haifa haifa
ZH: 2ana 2ana 2ana … … 海法海法海法