Artist: 
Search: 
Reddit

Heiden - Zeme Slz lyrics

(lyric: kverd)

Ve spárech mokřin a šedavých blat,
v odrazu jezer tak ledově čirých,
holé ční kmeny do smutečních řad,
zašedlé tváře mtrvých I živých.
Tesklivá písen vody co se dere,
skrz srdce hor do dáli se táhnoucích.
Ledové kapky tu padají z nebe,
přetěžký pohled do slz věčne kanoucích.

Země slz - zčernalá duše ve smutném objetí.
Země slz - utichlo srdce pod tíhou žalu.
Země slz - v peřejích černých, poslední vzepětí.
Země slz - pod vodní hladinou, strnulých svalů.

Bezelstné oči hlubiné mizí,
uvadá slunce, usíná den.
Oči tak vzdálené, pohled tak ryzí.
Nezazněl výkřik a nezazní sten.
Konec je počátek, věčný kruh bytí,
cestuje duše do vesmírných sfér.
Příliš již tížily okovy žití
marné jsou slzy černé jak tér.


(English)

In clutches of swamps and grey muds,
in reflections of lakes so icy pure,
bare trunks are standing in mourning lines,
grey faces of the dead and living ones.
Wistful song of water sounds,
through heart of mountains spreading into distance.
Icy drops are falling from heaven,
difficult to look at tears taht are eternally running.

Land of tears - blackened soul in a mournful embrace.
Land of tears - the heart died because of the weight of mourning.
Land of tears - in black rapids, the last surge.
Land of tears - under water surface, surge of stiff muscles.

Innocent eyes disappear in depth,
the sun is fading, day fall asleep.
Eyes so far away, glance so pure.
Scream did not sound and not will moan.
The end is just beginning, endless circle of existence,
soul is traveling in cosmic spheres.
The fetters of life have vexed too much,
pointless are tears black like tar.