Artist: 
Search: 
Reddit

Heiden - Putováni Nocní lyrics

(lyric: kverd)

Let'má duše napříč zemí časy zjizvenou,
let'má duše ve spěchu, než oči ¨dole¨procitnou.
Stékej duše po kapkách do očí smutku plných,
stékej v proudech do keřů, kdetmavé rostou trny.

Marně oči vzhlíží k nebi blankytu,
marně slaná rosa zkrápí zem.
Srdce táhne k dolů, ničí touhu po citu,
černý povoz bloudí lidským snem.

Piš má duše emoce v symbolech oghamových.
Brouzdej duše v hodinách černých křídel vran.
Odnes duše tělo mé do jiných světů - snových.
Naskrz těly bez dechu, do všech světa stran.
(English)

Fly my soul through the time scarred land,
fly my soul in a hurry, before my eyes awake "underneath".
Pour my soul down drop by drop into eyes full of sorrow,
pour down into bushes in torrents, where dark thorns grow.

In vein eyes look up to the azure sky,
in vein the salty dew sprinkles the ground.
The heart draws to the underneath, it destroys a cravingg for feelings,
a black wagon rambles about in the human dream.

Write my soul emotions in ogham symbols.
Roam my soul in hour of black crow's wings.
Soul, carry my body into another worlds - dreamlike ones.
Through bodies without breath, in all the cardinal points.