Artist: 
Search: 
Hans Soellner - Der Wind lyrics (Bulgarian translation). | Long`som kimmt de traurigkeit
, Und i hob`s gfui, dass mi überrollt
, A wöid im neb`l, taucht...
16:39
video played 1,964 times
added 7 years ago
Reddit

Hans Soellner - Der Wind (Bulgarian translation) lyrics

DE: Long`som kimmt de traurigkeit
BG: Long'Que де kimmt тъга

DE: Und i hob`s gfui, dass mi überrollt
BG: И аз'и вдигна gfui, което завладя ср

DE: A wöid im neb`l, taucht verschmommen vor mir auf
BG: А wöid в човка'л появиха ми verschmommen да

DE: A fluss mit tausend tränen,
BG: А реката с хиляди сълзи,

DE: Schwimmt gonz g`stat, do drausst vorbei
BG: Плува Рязка грама'Stat, не преминават drausst

DE: Und a de sunn, geht schon seit woch`n nimmer für mi auf
BG: И де индийски коноп се отнася и за седмици'никога не е за за МВР

DE: I g`spür de wöid gonz longsom sterb`n
BG: G'Чувствам wöid де Рязка longsom умре" н

DE: Und mit ihr stirbt, des kloane bissal kraft
BG: И с нея умира, bissal мощност kloane

DE: Des i so `braucht hob,
BG: За това се нуждаем от'повдигнат

DE: Das i siehg, hör, fühl und denk
BG: В siehg аз, чуват, чувстват и мислят

DE: Und i frog mi warum i eigentlich, irgendwos g`sogt hob zu eich
BG: И аз жаба Сря защо аз действително irgendwos грама'смучат повдигнати да бъдат проверени

DE: Wennts eich net amol de mühe machts - das mi verstehts
BG: Wennts проверка нетната Amol де труда - МВР разбира

DE: I zünd ma schnell no, a zigarett`n oh,
BG: Аз бързо подпалиха ma не, една цигара н `о,

DE: Es kannt de letzte sein fü`r mi
BG: Той признава си R & D'R де последно Пет

DE: Mit jed`n zug, ziag i de angst, tiaf in mi `nei,
BG: С Джед'е влакът, аз де ZiAG тревога, TIAF в МВР" NEI,

DE: De angst vorm morg`n und das ois des,
BG: De страх от утрешния ден'е и OIS,

DE: Wos ma heit` no so leb`nswert erscheint,
BG: WOS ma'не изглежда толкова сигурност" Леб nswert,

DE: Mit ihr verraucht - i her mein schmerz zum himm`l aufi schrein
BG: С опушен нея - изкрещя болката ми да я небесни'л aufi

DE: Wos san jetzt all de gross`n worte,
BG: WOS Сан сега всички де голям'и думи,

DE: Se san so laa, wia meine händ
BG: Se Сан нд лаа, моят дилър WIA

DE: De stork`n arm, die mi noch g`stützt hom,
BG: De щъркел N'бедните, ми нито грам" Hom основава,

DE: Wer`n gonz longsom kolt, wo is mei hoffnung,
BG: Кой е kolt Рязка longsom, Къде е моята надежда,

DE: Und i frog mi warum wohl koana mehr wos siehg`t,
BG: И аз се чудя защо жаба Сря koana повече WOS siehg `т,

DE: Warum se koana wehrt, mia sitz`n olle, sitz ma bloss no` rum
BG: Защо себе koana защитава Миа седи'ол н, седнал просто няма ma" ром

DE: Und i hob doch gestern, hob i nu an wind g`frogt
BG: И аз се качват, но вчера взех от вятъра ню грама'frogt

DE: Und der hot g`sogt zu mir, he wert schon ois guat
BG: И горещо грама'смучат за мен, той вече се равнява на OIS guat

DE: Heit steh i do, und i schau an himm`i oh -
BG: Изолация стойка да направя, О, и аз гледам на himm'I -

DE: Und meine händ san scho` voll bluat
BG: И ръцете ми пълна Сан училищна'bluat

DE: I g`spür de angst, des licht ausblasen,
BG: G'Чувствам де тревога, да угаси пламъка,

DE: Von dem ma sagt, dass ewig brennt
BG: От УО казва, че изгарянето завинаги

DE: I her des zisch`n, von de tränen in der gluat
BG: Аз ще подсвирне за нея'е в сълзи де gluat в

DE: I spür an herzschlag, ganz ohne kraft
BG: Мога да усетя сърцето, това е напълно без ток

DE: Und i mer`k wi`as bluat im körper steht
BG: Мер и аз'к" Wi bluat както тялото е

DE: Jetzt greift de kält`n, de kält`n und da hass, brutal nach mir
BG: Сега достига де н'студен" и де и като омраза, брутални за мен

DE: I konn de schrei`n nea´ma hearn,
BG: Мога да пиша Hearn де `N nea'ma,

DE: De i umsonst schrei und völlig ohne grund
BG: Де да плача за нищо и без причина

DE: Wos sein schon schreie -
BG: WOS вече крещи -

DE: In a wöid, wo koana mehr wos heart
BG: В wöid където koana повече WOS сърцето

DE: Ihr hobts mi bettl`n her`n, um a bissl menschlichkeit
BG: Вашият HObt Сря преди bettle `N` N до bissl човечеството

DE: Owa na, ihr hobts bloss g`lacht
BG: OWA НС, си просто HObt грама'се смее

DE: Jetzt bin i laa, sogts` ma hoit wos soll i eich noch geb`n
BG: Сега аз съм лаа, SOG `ma hoit WOS аз все още ще даде стража" н

DE: Und i hob doch gestern, hob i nu an wind g`frogt
BG: И аз се качват, но вчера взех от вятъра ню грама'frogt

DE: Und der hot g`sogt zu mir, he wert schon ois guat
BG: И горещо грама'смучат за мен, той вече се равнява на OIS guat

DE: Heit steh i do, und i schaug an, himm`i schaug i oh -
BG: Изолация стойка да направя, и аз най-schaug, himm аз'и schaug о -

DE: Und meine händ san scho` voll bluat
BG: И ръцете ми пълна Сан училищна'bluat

DE: Die letzt´n tränen san vertrocknet
BG: В letzt'n сълзи пресъхна сан

DE: Und des wos i sog´n woll´t, des hob i heit g´sogt
BG: И аз WOS sog'n на woll't, аз качват на g'sogt здраве

DE: Aber die hoffnung,
BG: Но надявам се,

DE: Auf a chance hob i schon long` valor`n
BG: На шанс и вдигна дълго'N" храбрите

DE: Da letzte weg vor mir is zwar dunkel,
BG: От миналата отиде преди мен е наистина тъмно,

DE: Aber der wird ohne hindernisse sei,
BG: Но кой ще бъде без препятствия,

DE: Es gibt koa ontwort auf de frog`n mehr de i eahna stell
BG: Има н жаба KOA ontwort'повече на де аз де eahna заместник

DE: Jetzt holt i d`händ vor meine aug`n,
BG: Сега остарели номер `N` ръце пред очите ми,

DE: Damit i ois des nimma siehg,
BG: Така че аз OIS на nimma siehg,

DE: Und in mein kopf da formt sich a buid`l,
BG: И в главата ми, тъй като формира buid `л,

DE: Des mi longsom wärmt
BG: МВР longsom затопляне

DE: I siehg a wöid, in der `s kan schatt`n gibt,
BG: Аз siehg един wöid, в'и" N кан сенки показва

DE: Und sie erstrahlt in an summerliacht
BG: И то свети на summerliacht

DE: Des ma die angst nimmt, vor der zukunft und vor`m sterb`n
BG: Ма на страх, в бъдещето и да умре, преди да съм'н

DE: Und i hob doch gestern, nur den wind g`frogt
BG: И аз го взе вчера, само за приключване грама'frogt

DE: Und der hot g`sogt zu mir , s`wert schon ois guat
BG: И горещо грама'смучат ми" и е на стойност OIS guat

DE: Heit steh i do, und i schau an himm`i oh -
BG: Изолация стойка да направя, О, и аз гледам на himm'I -

DE: Und meine händ san` scho voll bluat
BG: И ръцете ми пълна bluat сан'училищна