Artist: 
Search: 
Haifa Wehbe - Ana Haifa lyrics (Japanese translation). | ana haifa ana
, men ghayry ana
, alby elly ebtala be 3yoon 7elween
, ra2esny ana
, dala3ny ana
,...
02:50
video played 3,433 times
added 8 years ago
by kitkabg
Reddit

Haifa Wehbe - Ana Haifa (Japanese translation) lyrics

AR: ana haifa ana
JA: ana ハイファ アナ

AR: men ghayry ana
JA: 男性 ghayry アナ

AR: alby elly ebtala be 3yoon 7elween
JA: alby エリー ebtala 3yoon 7elween します。

AR: ra2esny ana
JA: ra2esny アナ

AR: dala3ny ana
JA: dala3ny アナ

AR: 7abebtak ana bas heye meen
JA: 7abebtak アナ bas です heye ミーン

AR: ana haifa ana
JA: ana ハイファ アナ

AR: men ghayry ana
JA: 男性 ghayry アナ

AR: ra2esny ana men ghayry meen
JA: ra2esny アナ男性 ghayry ミーン

AR: haifa ana
JA: ハイファ アナ

AR: men ghayry ana
JA: 男性 ghayry アナ

AR: 7abebtak ana men ghayry ana
JA: 7abebtak アナ男性 ghayry アナ

AR: ana ana
JA: ana 全日空

AR: ana ana ana ana ana
JA: ana 全日空 ana 全日空 ana

AR: haifa
JA: ハイファ

AR: haifaa
JA: haifaa

AR: 2x
JA: 2 x

AR: ma tel3ab gala
JA: ma tel3ab ガラ

AR: roo7 2olla 2ella
JA: roo7 2olla 2ella

AR: men beeby ana wel nas 3arfeen
JA: 男性 beeby ana wel nas 3arfeen

AR: ya be2ella ana
JA: 屋 be2ella アナ

AR: ana layly hana
JA: ana layly の花

AR: 7abeeby ma3y bas enty meen
JA: 7abeeby ma3y bas エントリ ミーン

AR: men beeby ana
JA: 男性 beeby アナ

AR: ana haifa ana
JA: ana ハイファ アナ

AR: ya beeby ana wel nas 3arfeen
JA: 屋 beeby ana wel nas 3arfeen

AR: ana haifa ana
JA: ana ハイファ アナ

AR: men ghayry ana
JA: 男性 ghayry アナ

AR: 7abebak ana men ghayry ana
JA: 7abebak アナ男性 ghayry アナ

AR: ana ana ana
JA: ana 全日空 ana

AR: ana ana ana ana
JA: ana 全日空 ana 全日空

AR: haifa
JA: ハイファ

AR: ana haifa
JA: ana ハイファ