Artist: 
Search: 
Hadise - Dum Tek Tek (Live) lyrics (Bulgarian translation). | Baby you’re perfect for me
, You are my gift from heaven
, This is the greatest story of all...
35:05
video played 6,973 times
added 8 years ago
Reddit

Hadise - Dum Tek Tek (Live) (Bulgarian translation) lyrics

TR: Baby you’re perfect for me
BG: Скъпа, ти си добра за мен

TR: You are my gift from heaven
BG: Вие сте ми дар от небето

TR: This is the greatest story of all times
BG: Това е най-голямата история на всички времена

TR: We met in like in a movie
BG: Ние се срещнахме в подобен във филм

TR: So meant to last forever
BG: Така че трябвало да трае вечно

TR: And what you’re doing to me
BG: И какво правиш с мен

TR: Feels so fine
BG: Се чувства толкова добре

TR: Angel I wake up and live my dreams endlessly
BG: Ангел се събуди и безкрайно да живеят моите мечти

TR: Crazy for you!!
BG: Луд за вас!

TR: Can you feel the rhythm in my heart
BG: Може ли да усетите ритъма в сърцето ми

TR: The beats going "Dum Tek Tek"
BG: Ще "Дум" бие

TR: Always out it like there no minute
BG: Винаги, като там е не минута

TR: Feels like there’s no way back
BG: Чувствувам подобен там е никакъв начин обратно

TR: Can you feel the rhythm in my heart
BG: Може ли да усетите ритъма в сърцето ми

TR: The beats going Düm Tek Tek
BG: Ще Düm Tek Tek бие

TR: Always out it like there’s no minute
BG: Винаги, като там е не минута

TR: Feels like there’s no way back
BG: Чувствувам подобен там е никакъв начин обратно

TR: Baby, I read all answers in your exotic movements
BG: Бебе, прочетете всички отговори в движенията си екзотични

TR: You are the greatest dancer of all times
BG: Вие сте най-големите танцьор на всички времена

TR: you make me feel so special, no one can kiss like you do
BG: Караш ме да се чувствам толкова специална, никой не може да целувка като теб

TR: As it is your profession, feel so fine
BG: Тъй като това е вашата професия, се чувствам толкова добре

TR: Angel I wake up and live my dreams endlessly
BG: Ангел се събуди и безкрайно да живеят моите мечти

TR: Crazy for you!!
BG: Луд за вас!

TR: Can you feel the rhythm in my heart
BG: Може ли да усетите ритъма в сърцето ми

TR: The beats going "Dum Tek Tek"
BG: Ще "Дум" бие

TR: Always out it like there no minute
BG: Винаги, като там е не минута

TR: Feels like there’s no way back
BG: Чувствувам подобен там е никакъв начин обратно

TR: Can you feel the rhythm in my heart
BG: Може ли да усетите ритъма в сърцето ми

TR: The beats going "Düm Tek Tek"
BG: Ще "Düm Tek Tek" бие

TR: Always out it like there’s no minute
BG: Винаги, като там е не минута

TR: Feels like there’s no way back
BG: Чувствувам подобен там е никакъв начин обратно

TR: Can you feel the rhythm in my heart?
BG: Може ли да усетите ритъма в сърцето ми?

TR: Can you feel the rhythm in my heart
BG: Може ли да усетите ритъма в сърцето ми

TR: The beats going "Dum Tek Tek"
BG: Ще "Дум" бие

TR: Always out it like there no minute
BG: Винаги, като там е не минута

TR: Feels like there’s no way back
BG: Чувствувам подобен там е никакъв начин обратно

TR: Can you feel the rhythm in my heart
BG: Може ли да усетите ритъма в сърцето ми

TR: The beats going "Düm Tek Tek"
BG: Ще "Düm Tek Tek" бие

TR: Always out it like there’s no minute
BG: Винаги, че като иманяма минути

TR: Feels like there’s no way back
BG: Чувствувам подобен там е никакъв начин обратно

TR: Always out it like it no minute
BG: Винаги, я не минута

TR: feels like there’s no way back
BG: чувствувам подобен там е никакъв начин обратно

TR: always out it like there’s no minute
BG: винаги, като там е не минута

TR: feels like Düm Tek Tek
BG: усеща се като Düm Tek Tek