Artist: 
Search: 
Haddaway - What About Me lyrics (Bulgarian translation). | You stepped into my life
, Doing things to me
, That I can't explain.
, Think twice, Baby,
, This...
04:06
video played 2,292 times
added 8 years ago
Reddit

Haddaway - What About Me (Bulgarian translation) lyrics

EN: You stepped into my life
BG: Когато влязохме в живота ми

EN: Doing things to me
BG: Правиш неща за мен

EN: That I can't explain.
BG: Че не мога да обясня.

EN: Think twice, Baby,
BG: Мисля, че два пъти, бебе,

EN: This ain't no game!
BG: Това не е игра!

EN: If you can't commit
BG: Ако не може да се ангажират

EN: Totally and not just a little bit,
BG: Напълно а не само малко,

EN: Why do you keep me hanging on
BG: Защо ли да ми виси на

EN: So long?
BG: Сбогом?

EN: You taught me what it means
BG: Ти ме научи какво означава

EN: To walk along the lonely street
BG: Да ходи по улицата, самотен

EN: Of dreams,
BG: На мечтите,

EN: But I cannot take it no more, no no!
BG: Но аз не мога да не повече, не не!

EN: Now it's up to you
BG: Сега той е до вас

EN: If you keep me standing like
BG: Ако продължаваш да ми стои като

EN: A fool,
BG: Глупак,

EN: I gotta take my pride and go,
BG: Аз трябва да взема моята гордост и отивам,

EN: I'll go.
BG: Аз ще отида.

EN: What about me?
BG: Какво за мен?

EN: Do you really wanna hurt me, baby?
BG: Наистина ли искате да ме нарани, бебе?

EN: Tell me now:
BG: Кажи ми сега:

EN: What about me?
BG: Какво за мен?

EN: Do you wanna break my heart to pieces?
BG: Искате ли да разбие сърцето ми на парчета?

EN: Girl, I gotta know:
BG: Момиче, аз трябва да знам:

EN: What about me.
BG: Какво за мен.

EN: What about me?
BG: Какво за мен?