Artist: 
Search: 
H-Blockx - Countdown To Insanity lyrics (Bulgarian translation). | This is a countdown I´m planning to leave
, I´m heading out of this town I´m sick of the beef
, I...
04:11
video played 402 times
added 6 years ago
Reddit

H-Blockx - Countdown To Insanity (Bulgarian translation) lyrics

EN: This is a countdown I´m planning to leave
BG: Това е обратно I´m планира да напусне

EN: I´m heading out of this town I´m sick of the beef
BG: I´m заглавие от този град I´m болни на говеждо месо

EN: I been wandering too long before it gets bad
BG: Аз бил скитащи твърде дълго преди той получава лоша

EN: I´m packing my memories and it´s time to
BG: I´m опаковка ми спомени и it´s време, за да

EN: Move on cruise on, maybe in the wrong direction
BG: Преместване на круиз, може би в грешна посока

EN: Baby I´ll be – hands on the steering wheel
BG: Бебешки I´ll бъде-ръце на волана

EN: It´s too late – it´s too fake
BG: It´s твърде късно-it´s твърде фалшив

EN: But I´ve got nothing to lose
BG: Но I´ve ли нищо за губене

EN: Check mate – no hate
BG: Проверка на капитан-мразя

EN: Hell I´ve got nothing to prove
BG: Ада I´ve нямам нищо, за да докаже

EN: 6...5...one chance to stay alive
BG: 6... 5... един шанс да остане жив

EN: 4...3...but i can hardly breathe
BG: 4... 3..., но трудно мога да дишам

EN: countdown to insanity
BG: броене до лудост

EN: goodbye reality
BG: Сбогом реалност

EN: 2...1...tic toc
BG: 2... 1... tic toc

EN: let's go
BG: Да вървим

EN: If your problems are homegrown, it´s time to cut back
BG: Ако проблемите ви са homegrown, it´s време да се намалят

EN: Turn off your cell phone come joining the pack
BG: Изключете мобилния си телефон се се присъедини към пакет

EN: Get out of your mad routine a change is to come
BG: Излезе си луд рутинни, промяна трябва да дойде

EN: Life is a solitaire so you´ve got to
BG: Животът е един пасианс, така че you´ve трябва да

EN: move on cruise on, maybe in the wrong direction
BG: Преместване на круиз, може би в грешна посока

EN: Baby you´ll be – hands on the steering wheel
BG: Бебешки you´ll бъде-ръце на волана

EN: It´s too late – it´s too fake
BG: It´s твърде късно-it´s твърде фалшив

EN: But I´ve got nothing to lose
BG: Но I´ve ли нищо за губене

EN: Check mate – no hate
BG: Проверка на капитан-мразя

EN: Hell I´ve got nothing to prove
BG: Ада I´ve нямам нищо, за да докаже

EN: 6...5...one chance to stay alive
BG: 6... 5... един шанс да остане жив

EN: 4...3...but i can hardly breathe
BG: 4... 3..., но трудно мога да дишам

EN: countdown to insanity
BG: броене до лудост

EN: goodbye reality
BG: Сбогом реалност

EN: 2...1...tic toc
BG: 2... 1... tic toc

EN: let's go
BG: Да вървим

EN: It´s too late – it´s too fake
BG: It´s твърде късно-it´s твърде фалшив

EN: But I´ve got nothing to lose
BG: Но I´ve ли нищо за губене

EN: Check mate – no hate
BG: Проверка на капитан-мразя

EN: Hell I´ve got nothing to prove
BG: Ада I´ve нямам нищо, за да докаже

EN: 6...5...one chance to stay alive
BG: 6... 5... един шанс да остане жив

EN: 4...3...but i can hardly breathe
BG: 4... 3..., но трудно мога да дишам

EN: countdown to insanity
BG: броене до лудост

EN: goodbye reality
BG: Довижданереалност

EN: 2...1...tic toc
BG: 2... 1... tic toc

EN: let's go
BG: Да вървим