Artist: 
Search: 
Gyptian - Hold Yuh (Remix) (feat. Nicki Minaj) lyrics (Bulgarian translation). | Ooooooohhhhh ooooooooohhhhh ooooooooohhhhh!!!!! (Ahhhhh!!!!)
, Oh yeahhhhhhhhhhh!!!!!...
02:27
video played 6,621 times
added 8 years ago
by XTCMan
Reddit

Gyptian - Hold Yuh (Remix) (feat. Nicki Minaj) (Bulgarian translation) lyrics

EN: Ooooooohhhhh ooooooooohhhhh ooooooooohhhhh!!!!! (Ahhhhh!!!!)
BG: Ooooooohhhhh ooooooooohhhhh ooooooooohhhhh !!!!! (Ahhhhh!!)

EN: Oh yeahhhhhhhhhhh!!!!! !ooooooooohhhhh!!!!! (WHATTUP!!! Aiyyo SB!!!!)
BG: О yeahhhhhhhhhhh !!!!! ! Ooooooooohhhhh !!!!! (WHATTUP!! !!!!) Кажи SB

EN: [Chorus: Gyptian (Nicki Minaj)]
BG: [Припев: Gyptian (Ники Minaj)]

EN: Gal mi waan fi hold yuh, put mi arms right around yuh
BG: Гал ми waan Fi държат yuh, сложи ми на дясната ръка около yuh

EN: (Yo Peashead, Tremor, Boozer, Smallz, Spoon!!!)
BG: (Yo Peashead, тремор, Буузър, Smallz, лъжица!)

EN: Gal yuh give mi di tightest hold mi ever yet seen inna my life
BG: Гал yuh даде ми ди-тесните задръжте ми никога не е виждал Инна живота ми

EN: (This one's for Queens!!!!)
BG: (Това е за Куинс !!!!)

EN: Gal mi waan fi just squeeze yuh, put mi ting right around yuh
BG: Гал ми waan Fi просто преса yuh, сложи ми звън точно зад yuh

EN: This one's for Brooklyn!!! New York City!!! Ha Ha!!!!)
BG: Това е за Бруклин! Ню Йорк! Ха Ха !!!!)

EN: Gal yuh give mi di tightest hold mi ever yet seen inna my life
BG: Гал yuh даде ми ди-тесните задръжте ми никога не е виждал Инна живота ми

EN: (Young Money!!! UH!!! RAH!!!!!!!!!)
BG: (Young пари! UH! РСБ !!!!!!!!!)

EN: Oooooooohhhhhhhh!!!!
BG: Oooooooohhhhhhhh!!

EN: [Verse 1: Nicki Minaj]
BG: [Куплет 1: Ники Minaj]

EN: Aiyyo Gyptian tell dem fi gwaan, eviction
BG: Кажи Gyptian кажа DEM Fi gwaan, изгонване

EN: Dis one yah it a di bad gal edition
BG: Dis един го Дий един ди лошо момиче издание

EN: See dem gal deh, contradiction
BG: Вижте DEM Гал DEH, противоречие

EN: Dem seh dem sitten tight (What?) A bare fiction)
BG: Dem SEH DEM sitten здраво (Какво?) А роди фантастика)

EN: (Ha Ha Ha!!!) Di whole a dem a bait
BG: (Ха ха ха!) Ди цяло един германски марки примамка

EN: Body smokin, cigarette, shape nice, figure eight
BG: Масаж пуши цигари, форма хубава фигура осем

EN: Give dem di roller blades, tell dem fi skate
BG: Дайте DEM ди ролери, кажете DEM Fi скат

EN: Styled on dem Jamaican tip
BG: Оформена на върха DEM Ямайка

EN: All I do is sign boobs and be takin pics
BG: Всичко, което правя е да се регистрирате цици и се обгръща с снимки

EN: Got the new Benz the color of bacon bits
BG: Имаш новата Benz цвета на бекон

EN: I got a spot in every state dalmations bitch!!!!
BG: Имам място във всеки щат Далматинци кучко!!

EN: And it's Young Money, old money, real good money
BG: И това е Young Money, стари пари, реално добри пари

EN: Ain't do a feature that wasn't on Billboard honey (What)
BG: Ако не направя функция, която не беше на мед Билборд (Какво)

EN: Kingston, Rema, Waterhouse, Jungle
BG: Кингстън, Рема, Уотърхаус, Jungle

EN: Barbie mi have nuff gal inna bungle
BG: Барби ми са nuff Гал бъркотия Инна

EN: (AHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!)
BG: (AHHHHHHHHHHHHH! !!!!!!!!!!)

EN: [Chorus: Gyptian]
BG: [Припев: Gyptian]

EN: Gal mi waan fi hold yuh, put mi arms right around yuh
BG: Гал ми waan Fi държат yuh, сложи ми на дясната ръка около yuh

EN: Gal yuh give mi di tightest grip mi ever yet seen inna my life
BG: Гал yuh даде ми ди-тесните сцепление ми никога не е виждал Инна живота ми

EN: Gal mi just waan fi hold yuh, put mi ting all around yuh
BG: Гал ми само waan Fi държат yuh, сложи ми звън всички около yuh

EN: Gal yuh give mi di tightest hold mi ever yet seen inna my life
BG: Гал yuh даде ми ди-тесните задръжте ми никога не е виждал Инна живота ми

EN: [Verse 2: Gyptian]
BG: [Куплет 2: Gyptian]

EN: Like a fast bike pon di bike vroom vroom vroom vroom!!!
BG: Като бързо Pon наем ди наем вруум вруум вруум вруум!

EN: Climb pon di back and she a boom boom boom boom!!!
BG: Качете Pon ди назад и тя бум бум бум бум!

EN: Gimme di mogga one or di fat ku kum kum
BG: Дай ми ди mogga една или ди мазнини Кум Кум ку

EN: Mi nuh romp as when mi a time I get my boom boom
BG: Mi Нух лесна победа, както когато ми време да си получа бум бум

EN: She deh outta control, a more fire she waan in har soul
BG: Тя DEH извън контрол, по-тя пожар waan в Хар душата

EN: She seh more pon more and still she groan
BG: Тя SEH повече Pon все повече и тя стена

EN: And still mi multiply more
BG: И все пак ми размножават повече

EN: [Chorus: Gyptian]
BG: [Припев: Gyptian]

EN: Gal mi waan fi hold yuh, put mi arms right around yuh
BG: Гал ми waan Fi държат yuh, сложи ми на дясната ръка около yuh

EN: Gal yuh give mi di tightest hold mi ever yet seen in my life
BG: Гал yuh даде ми ди-тесните задръжте ми никога не е виждал през живота си

EN: Gal mi just waan fi hold yuh, put mi arms right around yuh
BG: Гал ми само waan Fi държат yuh, сложи ми на дясната ръка около yuh

EN: Gal yuh give mi di tightest hold mi ever yet seen inna my life
BG: Гал yuh даде ми ди-тесните задръжте ми никога не е виждал Инна живота ми

EN: [Verse 3: Gyptian]
BG: [Куплет 3: Gyptian]

EN: Like a fast bike pon di bike vroom vroom vroom vroom!!!
BG: Като бързо Pon наем ди наем вруум вруум вруум вруум!

EN: Climb pon di back and she a boom boom!!!
BG: Качете Pon ди назад и тя бум бум!

EN: Gimme di magga one or di fat ku kum kum
BG: Дай ми ди magga една или ди мазнини Кум Кум ку

EN: Mi nuh romp as when mi a move to watch my boom
BG: Mi Нух лесна победа, както когато ми ходи да гледа моите бум

EN: She deh outta control, a more fire she waan in har soul
BG: Тя DEH извън контрол, по-тя пожар waan в Хар душата

EN: She seh more pon more and still she groan
BG: Тя SEH повече Pon все повече и тя стена

EN: And still mi multiply more
BG: И все пак ми размножават повече

EN: [Chorus: Gyptian]
BG: [Припев: Gyptian]

EN: Gal mi waan fi hold yuh, put mi tings right around yuh
BG: Гал ми waan Fi държат yuh, сложи ми настройки точно зад yuh

EN: Gal yuh give mi di tightest hold mi ever yet seen inna my life
BG: Гал yuh даде ми ди-тесните задръжте ми никога не е виждал Инна живота ми

EN: Gal mi just waan fi hold yuh, put mi arms all around yuh
BG: Гал ми само waan Fi държат yuh, сложи ръцете ми цялата yuh

EN: Gal yuh give mi di tightest hold mi ever yet seen inna my life
BG: Гал yuh даде ми ди-тесните задръжте ми никога не е виждал Инна живота ми

EN: Gal mi waan fi just squeeze yuh, put mi ting all around yuh
BG: Гал ми waan Fi просто преса yuh, сложи ми звън всички около yuh

EN: Gal yuh give mi di tightest hold mi ever yet seen inna my life
BG: Гал yuh даде ми ди-тесните задръжте ми никога не е виждал Инна живота ми

EN: Oooooooohhhhhhhh!!!!
BG: Oooooooohhhhhhhh!!

EN: [Verse 4: Gyptian]
BG: [Куплет 4: Gyptian]

EN: Mi eye dem dry and mi nuh care, mi tek it anytime anywhere
BG: Mi очите DEM суха и ми Нух грижи, ми го ТЕК по всяко време навсякъде

EN: Inna di square, so we nuh care, and as a woman, I will be there
BG: Инна ди площад, за да можем Нух грижи, и като жена, аз ще съм там

EN: Mi waan a girl who will tek care a mi, mi waan a gal dat can wine pon mi
BG: Mi waan едно момиче, което ще ТЕК пука ми, ми waan едно момиче може да DAT вино Pon ми

EN: Wid it good, and mek mi feel it, show mi dat yuh can girl
BG: Wid, че е добра, и МЕК ми е чувството, покажи ми DAT yuh може момиче

EN: [Chorus: Gyptian]
BG: [Припев: Gyptian]

EN: Gal mi waan fi hold yuh, put mi arms right around yuh
BG: Гал ми waan Fi държат yuh, сложи ми на дясната ръка около yuh

EN: Gal yuh give mi di tightest grip mi ever yet seen inna my life
BG: Гал yuh даде ми ди-тесните сцепление ми никога не е виждал Инна живота ми

EN: Gal mi just waan fi hold yuh, put mi ting all around yuh
BG: Гал ми само waan Fi държат yuh, сложи ми звън всички около yuh

EN: Gal yuh give mi di tightest hold mi ever yet seen inna my life
BG: Гал yuh даде ми ди-тесните задръжте ми никога не е виждал Инна живота ми

EN: [Outro: Gyptian]
BG: [Outro: Gyptian]

EN: Ooooooohhhhh ooooooooohhhhh ooooooooohhhhh!!!!!
BG: Ooooooohhhhh ooooooooohhhhh ooooooooohhhhh !!!!!

EN: Oh yeahhhhhhhhhhh!!! Whooooooaaaaaaaaaa!!!
BG: О yeahhhhhhhhhhh! Whooooooaaaaaaaaaa!

EN: Ooooooohhhhh ooooooooohhhhh ooooooooohhhhh!!!!!
BG: Ooooooohhhhh ooooooooohhhhh ooooooooohhhhh !!!!!

EN: Oh yeahhhhhhhhhhh!!! Whooooooaaaaaaaaaa!!!
BG: О yeahhhhhhhhhhh! Whooooooaaaaaaaaaa!

EN: Hold yuh!!!!!! Around yuh!!!!!!!! My life!!!!!!!
BG: Задръжте yuh !!!!!! Около yuh !!!!!!!! Моят живот !!!!!!!

EN: Around yuh!!!!!! My life!!!!!!!
BG: Около yuh !!!!!! Моят живот !!!!!!!