Artist: 
Search: 
Reddit

Gufi - La Balilla lyrics

Vorí savè el mestèe che foo mí
Cominci ai des or finissi a mezzdì
Giri la Baia col motofurgon
Vendi lisciva soda e savon

Mí voo in gir de chí e de là
Mí voo in gir a lavorà
Hoo faa ona pigna de cart de milla
Se m'è vegnuu in ment de compraa ona balilla

L'è stada la rabbia di mè fradej
Che hann cominciaa a sgagnamm i budej
La mia cusina che sta in via Larga
La m'ha mangiaa anca la targa

La mia zia de Gorgonzoeula
Cont i gòmm l'ha faa la cazzoeula
El mè nònno ch'el gh'ha l'angina
L'ha cíappàa la ciòcca con la benzina

El Carletto stupidòtt
El s'è faa on vestii cont la capòtt
I mè nevod pussee piscinitt
Salta in vettura a mangiamm anca i vit

La Maria che sta in la mia pòrta
La m'ha mangiaa la roeuda de scòrta
El todesch dislifen e slofen
El m'ha mangiaa in d'on boccon tutt el cofen

El maresciall di carabinier
Cont in bocca i quatter porter
I e sgagnava senza rispett
Insemma ai porter l'ha mangiaa anca i manett

A gh'è vun che vegn de Bagg
El ciappa i roeud e'l me mangia i ragg
In d'on canton gh'è'l Salvador
Cont in bocca el radiator

Passa on fioeu senza dentin
El me disvida i lampadin
El mè fradell quel malaa de diabete
El fa finta de nient el me mangia el magnete

El mè portinar ch'el porta i occiaj
Salta su a mangiamm i fanaj
Voo in questura a denuncià i dagn
Quand torni indree gh'è pù nanca i pedagn

A voo per caso a trovà mia sorella
Ghe troeuvi in cà on piston e 'na biella
Quand torni indree gh'è restaa solament
El fumm del tubo de scappament.