Artist: 
Search: 
Gucci Mane - Gucci The King (The Hood Classics Mixtape) lyrics (Bulgarian translation). | (2x)
, King shit bitch im da king u wanted dat street shit dats what i bring
, G shit nigga im a g...
03:41
Reddit

Gucci Mane - Gucci The King (The Hood Classics Mixtape) (Bulgarian translation) lyrics

EN: (2x)
BG: (2 x)

EN: King shit bitch im da king u wanted dat street shit dats what i bring
BG: Крал дяволите кучка im da крал u липса улица dat shit dats какво донесе

EN: G shit nigga im a g im da king nigga kiss my feet go head bow ya head
BG: G дяволите Негро im g im da крал Негро целувка, краката ми се главата с лък ya главата

EN: Accept da feet im da king i wish a nigga would try me king shit quarter
BG: Приемете da краката im da крал иска един негър ще се опита ме крал глупости тримесечие

EN: Mill on my jewlery and dis aint even half of my jewelry im concieted
BG: Мелница на моя jewlery и dis aint дори половината от моите бижута im concieted

EN: Hoes say im fuller of than me king gucci nigga i am da streets u niggas
BG: Мотики кажа im по-пълно на от мен крал Гучи Негро съм da улици u негрите

EN: Had ask gucci man is da king king of da south king of everything and
BG: Трябваше да попитам Гучи човек е da крал крал на da южния цар на всичко и

EN: If u figure out dis like da king king shit bitch u still murder so bad
BG: Ако разбера dis като da крал крал дяволите кучка u все още убийството толкова лошо

EN: Where ya goons come claim ya team i told u dat cha must obey
BG: Когато я мутри Хайде получат ya екип казах u dat ча трябва да се подчиняват

EN: Ok nigga u is a lame its a ok i run da a i had dem goons come
BG: ОК Негро u е куц, това е ОК, пускам da са имали dem goons дойде

EN: K'd da team is a ok i run da a im da king
BG: K ще da екип е ОК, пускам da im da крал

EN: Crips bloods kings and queens gucci man la flare i am da streets
BG: Crips bloods крале и кралици Гучи човек la пристъп съм da улици

EN: Crips bloods kings and queens gucci mane la flare i am da king
BG: Crips bloods крале и кралици gucci mane la пристъп съм da крал

EN: Im da king king am da king gucci man la flare i am da king of da south king of everything
BG: Im da крал крал ч da крал Гучи човек la пристъп съм da крал на da юг крал на всичко

EN: Bow down and accept da feet
BG: Коленича и ще приеме da крака

EN: If u dont like da king accept da crown on my curly hair handsome devener
BG: Ако не като da крал приемете da корона на красив devener моя къдрава коса

EN: Gucci im a king player when i take a shit
BG: Гучи im цар играч, когато се пука

EN: Shit a king turd shittin on a industry gucci man da ice berg light bird
BG: Глупости цар лайно shittin на индустрията Гучи човек da лед Берг светлина птица

EN: Light purp plus i got dat white work white rims white verte white girl
BG: Леки предна плюс имам dat бели работа бели джанти бели verte бяло момиче

EN: White purse green money blue hundreds king shit bitch boy so icey brick boy
BG: Бели пари в чантата си зелен син стотици крал кучка момче Мамка му така icey тухла момче

EN: Ballin like a bitch boy i can fuck 280 bout my uhhhhhhhh wit cha payment
BG: Ballin като кучка момче може да чукам 280 мач ми uhhhhhhhh остроумие ча плащане

EN: Think i dont pay him uhhhhhhh wit his gramin yeap in my black tee
BG: Мисля, че аз не го плати uhhhhhhh остроумие си фирмата Garmin yeap в моя черен чай

EN: Hard in my black tee hard black tee phantom wit da black seats
BG: Трудно в моя черенчайове твърд черен чай фантом остроумие da черна места

EN: Crips bloods kings and queens gucci man la flare i am da streets
BG: Crips bloods крале и кралици Гучи човек la пристъп съм da улици

EN: Crips bloods kings and queens gucci man la flare i am da king
BG: Crips bloods крале и кралици Гучи човек la пристъп съм da крал

EN: Im da king king am da king gucci man la flare i am da king im da king of da south king of everything
BG: Im da крал крал ч da крал Гучи човек la пристъп съм da im da крал на da южния цар на всичко, крал

EN: Bow down and accept da feet cuz im da king
BG: Коленича и ще приеме da краката cuz im da крал