Artist: 
Search: 
Gucci Mane - Gucci On The Rise lyrics (Bulgarian translation). | I am barsick, proceed with caution cause i be flaucin', I didnt do that feature with you cause you...
02:21
video played 1,641 times
added 7 years ago
Reddit

Gucci Mane - Gucci On The Rise (Bulgarian translation) lyrics

EN: I am barsick, proceed with caution cause i be flaucin', I didnt do that feature with you cause you not important
BG: Аз съм barsick, продължи с повишено внимание и да се предизвика flaucin', I didn't направи това с вас характеристика Ви причини не е важна

EN: major coorporation, i am the most wanted person, ??? while you niggas getting extored, i ride by fast put on the gas, dont make me li-zate, these brizacks stashed in my jizeans look likes some thighpads, its funny, just like a dimad without no eyelash, i have yo car, i fuck with his O's, fuck with my kizad. Run up on me son, you'll run up on the wrong one, keep a shooter with a gun to empty the whole ?, my niggas rushing at you like a cornerback blitz, nigga thats what you get for talking at that shit, Gucci.
BG: големи coorporation, аз съм най-търсеното лице,?? , докато негрите все extored, аз карам по бързо пуснати на газ, не правят ли ме-zate, тези brizacks скрито в моята jizeans изглежда харесва някои thighpads, нейните смешно, точно като dimad без мигли не, аз имам йо колата, аз майната си О-та, мамка му с моя kizad. Run от мен син, ще тичам на грешната една страна, водят стрелец с пистолет, за да изпразните цяло?, Моите негри бързат към вас като cornerback блиц, негро този какво получавате за говорят тези глупости, Gucci .

EN: Chorus:
BG: Припев:

EN: Well, Gucci like to drank, Gucci like to smoke, well Gucci on the rise while you niggas going broke, (x3)
BG: Е, Gucci искали да пият, да пушат като'Гучи",'Гучи" и във възход, докато негрите ще счупи, (x3)

EN: Well, Gucci like to drank, Gucci like to smoke, well Gucci on the rise while you niggas going broke, well Gucci Mane's a G, tell me something I dont know.
BG: Е, Gucci искали да пият, да пушат като'Гучи",'Гучи" и във възход, докато негрите ще счупи, и Гучи Мане е G, кажи ми нещо, което аз не знам.

EN: Verse 2:
BG: Стих 2:

EN: Word to the wise, Gucci Mane's a wise guy, the ? shoot you 25 times, my session yesterday recorded 25 lines, haters fuck with other niggas shit but they dont fuck with mine. You a lie, low down, freakin' lie, that is not the truth boy you know i keep it trill and real in and out the booth, on that Goose and Cranberry Juice, droptop that Cranberry Coupe', Gucci is alotta things but fasho' im not scared of you, swaggerific, catastrophic, tatted down, them niggas get it, but stop with all of that bullshitin', you know you aint fucking with me, deeper than just rappin', yo bitch diggin' me, she bought a shovel, yo boyfriends the basement, im the roof we on two different levels
BG: Слово на мъдрите, Гучи Мане е мъдър човек, на? стреля сте 25 пъти, моята сесия вчера записани 25 реда, мразят се ебаваш с други негри глупости, но те Не се ебаваш с мен. Вие лъжете, ниско долу, гаден лъжа, че не е истина момче ли, че аз я държи трели и реално в и извън кабината на тази гъска и Сок от боровинки, droptop че Cranberry Coupe'," Гучи'е alotta неща, но fasho'ММ не е страх от теб, swaggerific, катастрофални, tatted надолу, тези негри го получи, но спрете с всичко това bullshitin", знаеш, че не се ебава с мен, по-дълбоки от просто рапира, йо кучка Закопаваш ми, тя купи лопата, йо гаджета мазето, аз съм се покрива от две различни нива

EN: Chorus:
BG: Припев:

EN: Well, Gucci like to drank, Gucci like to smoke, well Gucci on the rise while you niggas going broke, (x3)
BG: Е, Gucci искали да пият, да пушат като'Гучи",'Гучи" и във възход, докато негрите ще счупи, (x3)

EN: Well, Gucci like to drank, Gucci like to smoke, well Gucci on the rise while you niggas going broke, well Gucci Mane's a G, tell me something I dont know.
BG: Е, Gucci искали да пият, да пушат като'Гучи",'Гучи" и във възход, докато негрите ще счупи, и Гучи Мане е G, кажи ми нещо, което аз не знам.

EN: Holiday Season!
BG: Ваканционния сезон!