Artist: 
Search: 
Groundation - Smile lyrics (Bulgarian translation). | Ah, ah, ah, ah 
, Jah-Jah-ah-u-a-u-ah (4x) 
, We have
, come to cry, upon the hillside and why? 
,...
06:30
video played 1,458 times
added 6 years ago
by orynwe
Reddit

Groundation - Smile (Bulgarian translation) lyrics

EN: Ah, ah, ah, ah
BG: Ах Ах, ах, ах

EN: Jah-Jah-ah-u-a-u-ah (4x)
BG: Jah-Jah-ah-u-a-u-ah (4 x)

EN: We have
BG: Имаме

EN: come to cry, upon the hillside and why?
BG: дойде да плаче, по склона и защо?

EN: Loaning them
BG: Ще ги заемаме

EN: hearts to you and I
BG: сърца за вас и мен

EN: Robbing against them, oh I
BG: Обираме срещу тях, о I

EN: Smile?Yes I, Gather upon the hillside for I,
BG: Усмивка?Да, събират по склона за I,

EN: Wo-oh-oh
BG: Ци-о-о

EN: Lord
BG: Лорд

EN: Smile?Yes I, chant upon dem hillside
BG: Усмивка?Да аз, песнопение при dem хълм

EN: Whispering thoughts that rise against I
BG: Шепне мисли, които въстават срещу аз

EN: Reaping over
BG: Жътва над

EN: hills and boundaries
BG: хълмове и граници

EN: Impose their thought on you and I
BG: Наложи им мисъл за вас и аз

EN: Oh let them be a martyr,
BG: О, да ги за мъченик,

EN: But don?t let them suffer for
BG: Но Дон? т да ги страдат за

EN: these chains I fear Lord
BG: тези вериги, боя се, Господ

EN: They will have to linger for life
BG: Те ще трябва да задържат за живот

EN: Them say
BG: Ги каже

EN: Smile?Yes I, Gathered upon the
BG: Усмивка?Да, Събрах при

EN: hillside
BG: хълм

EN: Warring, warring, warring for them
BG: Воюващи, воюващи, воюващи за тях

EN: Sure
BG: Сигурен

EN: they?ll be mourning, mourning
BG: те? ще бъдат траур, траур

EN: Mourning for them
BG: Траур за тях

EN: Warrior talks on the hillside
BG: Войн разговори по склона на

EN: Of how the ocean use to be
BG: От как океана да се използват

EN: our home
BG: нашият дом

EN: Over the man depths, the man go
BG: Човекът дълбините мъжът продължи

EN: Leave
BG: Оставете

EN: another stone for you and I
BG: друг камък за вас и аз

EN: And so the Rasta a leave home
BG: И така Rasta напускат дома

EN: Red, red, gold and green them save!
BG: Червен, червен, злато и зелени ги спаси!

EN: Red, red, gold
BG: Червено, червено, злато

EN: and green them save!
BG: и зелени ги спаси!

EN: Standing low, challenge the
BG: Постоянен ниски, предизвикателство

EN: King for the thrown
BG: Крал за хвърлени

EN: We were, standing tall, waiting for
BG: Ние бяхме извисява, чакащи за

EN: Babylon to fall?
BG: Вавилон да падне?

EN: We cry tears of the Most High
BG: Ние викаме сълзи на най-високо

EN: Wondering why they couldn?t love them
BG: Се чудех защо те можах? т ги обичам

EN: Who loved them.
BG: Който ги обича.

EN: Yes I
BG: Да съм

EN: Smile?Yes I, gather pon the hillside
BG: Усмивка?Да, събират pon хълм

EN: Mourning
BG: Траур

EN: for them who use to laugh, for they
BG: за тях, които използват да се смея, защото те

EN: They no longer see
BG: Те вече не виждам

EN: They no longer have a faith
BG: Те вече нямат вяра

EN: They no longer control us by
BG: Те вече ни от контрол

EN: a Judas lie, o-o-oh Jah
BG: Юда лъжа, о о о Джа

EN: Jah-Jah-ah-u-a-u-ah (2x)
BG: Jah-Jah-ah-u-a-u-ah (2 x)

EN: See the man a cry, upon them hillside and why?
BG: Вижте човек ВиК,при тях склон и защо?

EN: They
BG: Те

EN: shall constantly seek
BG: постоянно търси

EN: One of the sources of Life
BG: Един от източниците на живота

EN: Smile?Yes I, gather pon the hillside?
BG: Усмивка?Да, събера pon хълм?

EN: See dem, see dem,
BG: Вижте dem, вижте dem,

EN: see dem,
BG: Вижте dem,

EN: See dem, see dem, see dem, see
BG: Вижте dem, вижте dem, вижте dem, вижте

EN: These
BG: Тези

EN: thoughts, gathered in m heart,
BG: мисли, събрани в m сърцето,

EN: Gather in my heart,
BG: Се събират в моето сърце,

EN: gathered in heart
BG: събрани в сърцето

EN: No longer will they take a life they
BG: Вече ще те отнеме живота те

EN: cannot do that
BG: не може да направи това

EN: No longer will it beat only in the heart of
BG: Вече ще го победи само в сърцето на

EN: you sir,
BG: Вие господине,

EN: See it there, on the mountainside,
BG: Го видите там, на планината,

EN: Where I
BG: Където I

EN: come from, you can?t do that
BG: идват от, можете да? т прави това

EN: You can?t do that
BG: Можете да? т прави това

EN: You
BG: Вие

EN: can?t do that
BG: може? т прави това