Artist: 
Search: 
Green Day - Boulevard Of Broken Dreams lyrics (Bulgarian translation). | I walk a lonely road
, The only one that I have ever known
, Don't know where it goes
, But it's...
04:44
video played 5,634 times
added 7 years ago
Reddit

Green Day - Boulevard Of Broken Dreams (Bulgarian translation) lyrics

EN: I walk a lonely road
BG: Аз ходя самотен път

EN: The only one that I have ever known
BG: Единственият, който някога съм известен

EN: Don't know where it goes
BG: Не знам къде отива

EN: But it's home to me and I walk alone
BG: Но това е дом за мен и аз сам

EN: I walk this empty street
BG: Аз ходя тази празна улица

EN: On the Boulevard of Broken Dreams
BG: На булевард на разбити мечти

EN: Where the city sleeps
BG: Където градът спи

EN: and I'm the only one and I walk alone
BG: и аз съм само един и аз ходи сам

EN: I walk alone
BG: Ходя сам

EN: I walk alone
BG: Ходя сам

EN: I walk alone
BG: Ходя сам

EN: I walk a...
BG: Аз ходя...

EN: My shadow's the only one that walks beside me
BG: Моята сянката е единственият, който ходи до мен

EN: My shallow heart's the only thing that's beating
BG: Сърцето ми плитки е единственото нещо, което бие

EN: Sometimes I wish someone out there will find me
BG: Понякога ми се иска някой там ще ме намери

EN: 'Til then I walk alone
BG: По-рано от тогава ходя сам

EN: Ah-ah, Ah-ah, Ah-ah, Aaah-ah,
BG: Ах-Ах, Ах-Ах, Ах-Ах, ох-Ах,

EN: Ah-ah, Ah-ah, Ah-ah
BG: Ах-Ах, Ах-Ах, Ах-ах

EN: I'm walking down the line
BG: Аз съм ходене по реда

EN: That divides me somewhere in my mind
BG: Това ме разделя някъде в съзнанието ми

EN: On the border line
BG: В реда на границата

EN: Of the edge and where I walk alone
BG: На ръба и къде ходиш сам

EN: Read between the lines
BG: Четене между редовете

EN: What's fucked up when everything's alright
BG: Какво е прецакан, когато всичко е наред

EN: Check my vital signs
BG: Проверете ми жизнени показатели

EN: To know I'm still alive and I walk alone
BG: Да знаете, аз съм все още жив и ходя сам

EN: I walk alone
BG: Ходя сам

EN: I walk alone
BG: Ходя сам

EN: I walk alone
BG: Ходя сам

EN: I walk a...
BG: Аз ходя...

EN: My shadow's the only one that walks beside me
BG: Моята сянката е единственият, който ходи до мен

EN: My shallow heart's the only thing that's beating
BG: Сърцето ми плитки е единственото нещо, което бие

EN: Sometimes I wish someone out there will find me
BG: Понякога ми се иска някой там ще ме намери

EN: 'Til then I walk alone
BG: По-рано от тогава ходя сам

EN: Ah-ah, Ah-ah, Ah-ah, Aaah-ah
BG: Ах-Ах, Ах-Ах, Ах-Ах, ох-ах

EN: Ah-ah, Ah-ah
BG: Ах-Ах, Ах-ах

EN: I walk alone
BG: Ходя сам

EN: I walk a...
BG: Аз ходя...

EN: I walk this empty street
BG: Аз ходя тази празна улица

EN: On the Boulevard of Broken Dreams
BG: На булевард на разбити мечти

EN: Where the city sleeps
BG: Където градът спи

EN: And I'm the only one and I walk a...
BG: И аз съм само един и аз ходя...

EN: My shadow's the only one that walks beside me
BG: Моята сянката е единственият, който ходи до мен

EN: My shallow heart's the only thing that's beating
BG: Сърцето ми плитки е единственото нещо, което товапобой

EN: Sometimes I wish someone out there will find me
BG: Понякога ми се иска някой там ще ме намери

EN: 'Til then I walk alone...
BG: По-рано от тогава ходя сам...