Artist: 
Search: 
Grafa - Chuvash Li Me (feat. Mariq Ilieva) lyrics (Japanese translation). | Светлинките движат се по твойто тяло...
, Виждам в...
03:27
video played 577 times
added 9 years ago
Reddit

Grafa - Chuvash Li Me (feat. Mariq Ilieva) (Japanese translation) lyrics

BG: Светлинките движат се по твойто тяло...
JA: Svetlinkite、tvojto のフォーラムを実行します。

BG: Виждам в погледа ти всичко отначало,
JA: あなたの目は、最初からすべてを参照してください。

BG: доближвам те и вече ти говоря.
JA: dobližvam、今述べています。

BG: Чуваш ли ме? ЗАПОМНИ МЕ!
JA: あなたは私を聞くか?私を覚えている !

BG: Не играй с мен на топло и студено!
JA: 私とは、暖かいと寒さをプレイしないでください !

BG: Няма нищо между нас забранено...
JA: そこは何も私たちの間です。

BG: Питай ме направо, ще ти отговоря.
JA: 私が直接質問、回答します。

BG: Чуваш ли ме?
JA: あなたは私を聞くか?

BG: Запомни ме!
JA: 私を覚えている !

BG: Тайните ти мога да си кажа,
JA: 私はすることができます秘密を言う

BG: миналото си ще ти разкажа,
JA: 過去に紹介します。

BG: полудявам като си до мене!
JA: 私に poludâvam !

BG: Чуваш ли, чуваш ли, чуваш ли ме?
JA: 聞く、聞くと、私を聞く?

BG: Няма смисъл от излишни думи...
JA: 冗長な言葉の意味がない.

BG: Бариери няма по между ни,
JA: ない障壁私たちの間、

BG: не губи дори минута време!
JA: 1 つ分の時間を失うことはありません !

BG: Чуваш ли, чуваш ли, чуваш ли ме?
JA: 聞く、聞くと、私を聞く?

BG: Помниш ли името ми?
JA: 私の名前を覚えていますか?

BG: Пазиш ли номера ми?
JA: 私の番号を守っているか?

BG: Още ли искаш от мен
JA: まだ、私からしたいです。

BG: да ме чуеш, да ми видиш?
JA: 私は、私を聞くことができますか?

BG: Помниш ли името ми?
JA: 私の名前を覚えていますか?

BG: Пазиш ли номера ми?
JA: 私の番号を守っているか?

BG: Губиш ли времето ми?
JA: 私の時間を失うか?

BG: Думите ми чуваш ли?
JA: 言葉を私に聞くか?

BG: Чуваш ли, чуваш ли, чуваш ли ме?
JA: 聞く、聞くと、私を聞く?

BG: Времето за теб и мен тик-така...
JA: あなたと私のための時間.

BG: Колко още трябва да те чакам?
JA: どのように多くよりそれらを待つ必要がありますか?

BG: Бързам да те имам близо до мене!
JA: 彼らは近くに持っている、私は !

BG: Чуваш ли ме? ЗАПОМНИ МЕ!
JA: あなたは私を聞くか?私を覚えている !

BG: Гледай ме, когато не говоря!
JA: 私は話していないときを見る !

BG: Нужно ли е пак да ти повторя?
JA: また、ことが必要ですか。

BG: Полудявам като си до мене!
JA: 私に Poludâvam !

BG: Чуваш ли, чуваш ли, чуваш ли ме?
JA: 聞く、聞くと、私を聞く?

BG: Помниш ли името ми?
JA: 私の名前を覚えていますか?

BG: Пазиш ли номера ми?
JA: 私の番号を守っているか?

BG: Още ли искаш от мен
JA: まだ、私からしたいです。

BG: да ме чуеш, да ме видиш?
JA: 私は、私を聞くことができますか?

BG: Помниш ли името ми?
JA: 私の名前を覚えていますか?

BG: Пазиш ли номера ми?
JA: 私の番号を守っているか?

BG: Губиш ли времето ми?
JA: 私の時間を失うか?

BG: Думите ми чуваш ли?
JA: 言葉を私に聞くか?

BG: Чуваш ли, чуваш ли, чуваш ли ме?
JA: 聞く、聞くと、私を聞く?