Artist: 
Search: 
Grafa - Оставяш Следи (Remix) lyrics (Russian translation). | Провокираш съвеста ми щом те погледна.
, Използваш...
03:03
video played 1,980 times
added 8 years ago
Reddit

Grafa - Оставяш Следи (Remix) (Russian translation) lyrics

BG: Провокираш съвеста ми щом те погледна.
RU: Provokiraš моей совести, как они выглядели.

BG: Използваш слабостта, че силно привличаш ме.
RU: Используйте слабости, что вас привлекают меня значительно.

BG: Съблазняваш личноста ми без нито дума.
RU: S″blaznâvaš ličnosta меня без каких-либо слова.

BG: Ти придизвикваш желание...
RU: Pridizvikvaš вы желаете...

BG: аааа..
RU: (AAAA)...

BG: Припев:
RU: Хор:

BG: Нищо няма да те спре да стигнеш до мен.
RU: Ничего они остановить stigneš для меня.

BG: Пренебрегваш всеки опит да кажа - "не".
RU: Prenebregvaš любая попытка сказать «нет».

BG: Нищо няма да те спре да стигнеш до мен.
RU: Ничего они остановить stigneš для меня.

BG: Без глас управляваш ме.
RU: Без голоса контролировать меня.

BG: Оставяш следи по тялото ми,
RU: Ostavâš следы на теле моем,

BG: като капки парфюм се впиваш,
RU: Имея капель духов — vpivaš,

BG: в кожата ми.
RU: в моей коже.

BG: Оставяш следи,
RU: Следы Ostavâš

BG: по тялото ми като капки,
RU: в моем теле, как капли,

BG: парфюм се впиваш в кожата ми,
RU: Духи является vpivaš в моей коже,

BG: оставяш следи.
RU: ostavâš следы.

BG: Изтриваш памета ми щом ме докоснеш.
RU: Iztrivaš pameta мне dokosneš меня один раз.

BG: Фантазираш си неща които да правиш с мен.
RU: Fantaziraš ваши вещи делать со мной.

BG: Блокираш мисълта ми само със поглед.
RU: Blokiraš мысли меня только зрение.

BG: Ти предизвикваш желание...
RU: Predizvikvaš вы желаете...

BG: аааа...
RU: (AAAA)...

BG: Припев:
RU: Хор:

BG: Нищо няма да те спре да стигнеш до мен.
RU: Ничего они остановить stigneš для меня.

BG: Пренебрегваш всеки опит да кажа "не".
RU: Prenebregvaš любая попытка сказать «нет».

BG: Нищо няма да те спре да стигнеш до мен.
RU: Ничего они остановить stigneš для меня.

BG: Без глас управляваш ме..
RU: Без управления голосомменя...

BG: Оставяш следи по тялото ми,
RU: Ostavâš следы на теле моем,

BG: като капки парфюм се впиваш,
RU: Имея капель духов — vpivaš,

BG: в кожата ми.
RU: в моей коже.

BG: Оставяш следи,
RU: Следы Ostavâš

BG: по тялото ми като капки,
RU: в моем теле, как капли,

BG: парфюм се впиваш в кожата ми..
RU: Духи является vpivaš в моей коже...

BG: оставяш следи...
RU: ostavâš следы...

BG: аааа..
RU: (AAAA)...

BG: Припев:
RU: Хор:

BG: Нищо няма да те спре да стигнеш до мен.
RU: Ничего они остановить stigneš для меня.

BG: Пренебрегваш всеки опит да кажа "не".
RU: Prenebregvaš любая попытка сказать «нет».

BG: Нищо няма да те спре да стигнеш до мен.
RU: Ничего они остановить stigneš для меня.

BG: Без глас управляваш ме..
RU: Без голосовой контроль меня...

BG: Оставяш следи по тялото ми,
RU: Ostavâš следы на теле моем,

BG: като капки парфюм се впиваш,
RU: Имея капель духов — vpivaš,

BG: в кожата ми.
RU: в моей коже.

BG: Оставяш следи,
RU: Следы Ostavâš

BG: по тялото ми като капки,
RU: в моем теле, как капли,

BG: парфюм се впиваш в кожата ми..
RU: Духи является vpivaš в моей коже...

BG: Оставяш следи...
RU: Ostavâš следы...

BG: по тялото ми
RU: в моем теле

BG: Оставяш след
RU: Ostavâš после

BG: по тялото ми...
RU: в моем теле...

BG: Оставяш следи...
RU: Ostavâš следы...