Artist: 
Search: 
Grafa - Дори Да Простиш lyrics (Chinese translation). | Дори да простиш, че бях с нея,
, дори да простиш, че мисля...
03:52
video played 209 times
added 8 years ago
Reddit

Grafa - Дори Да Простиш (Chinese translation) lyrics

BG: Дори да простиш, че бях с нея,
ZH: 甚至原谅我和她在一起

BG: дори да простиш, че мисля за нея,
ZH: 甚至原谅想想吧吗

BG: аз не вярвам, че отново ще бъдем както преди.
ZH: 我不相信我们会像以前。

BG: Дори да простиш всяка дума,
ZH: 即使要原谅每一个字

BG: дори да простиш всяка грешка,
ZH: 甚至能原谅任何错误

BG: няма смисъл да се връщаме назад.
ZH: 没有任何意义,回去。

BG: Припев:
ZH: 合唱:

BG: Недей да ме молиш при теб да остана, /недей/ 2!
ZH: 别问我来陪你,没有/2 /。

BG: Дори да ме чакаш, отминаха вече дните /за нас/ 2.
ZH: 甚至对我来说,不见了,现在的日子/关于我们 / 2。

BG: Дори да простиш, че си простила,
ZH: 甚至能原谅,就原谅你

BG: дори да простиш цялата болка,
ZH: 甚至能原谅所有的痛苦,

BG: ти ще трябва без мен пътя да продължиш.
ZH: 您将需要方法没有我继续前进。