Artist: 
Search: 
Gorgon City - Ready For Your Love (feat. Mnek) lyrics (Bulgarian translation). | ([erse]
, I’m ready for the start of something new
, I’m ready to depart from what make me...
03:28
video played 75 times
added 4 years ago
Reddit

Gorgon City - Ready For Your Love (feat. Mnek) (Bulgarian translation) lyrics

EN: ([erse]
BG: ([erse]

EN: I’m ready for the start of something new
BG: Аз съм готов за начало на нещо ново

EN: I’m ready to depart from what make me blue
BG: Аз съм готов да се отклони от това, което ме карат синьо

EN: I’m ready for my heart to let you through
BG: Аз съм готов за моето сърце да ви

EN: But most of all… most of all
BG: Но най-вече...-голямата част от всички

EN: [Verse]
BG: [Стихове]

EN: I’m ready for the rain to pour down on me
BG: Аз съм готов за дъжда да изсипе върху мен

EN: I’m ready for a change to come and set me free
BG: Аз съм готов за промяна да дойде и да ме освободи

EN: I’m ready for my loss to become victory
BG: Аз съм готов за моята загуба да стане победа

EN: But most of all… most of all
BG: Но най-вече...-голямата част от всички

EN: [Chorus]
BG: [Хора]

EN: I’m ready for you love, I’m ready for your love, I’m ready for you love
BG: Аз съм готов за вас любовта, аз съм готов за твоята любов, аз съм готов за вас любовта

EN: I’m ready for you love, I’m ready for your love, I’m ready for you love
BG: Аз съм готов за вас любовта, аз съм готов за твоята любов, аз съм готов за вас любовта

EN: [Verse]
BG: [Стихове]

EN: I’m ready for my hands to touch the sky
BG: Аз съм готов за ръцете ми да докосна небето

EN: I wanna understand how it feels to fly
BG: Искам да разбера какво е чувството да лети

EN: I’m ready for my eyes to see the light
BG: Аз съм готов за очите ми да видят светлината

EN: But most of all… most of all
BG: Но най-вече...-голямата част от всички

EN: [Verse]
BG: [Стихове]

EN: I’m ready to be strong, I pump my fist
BG: Аз съм готов да бъде силен, аз помпа си юмрук

EN: I’m ready to be wrong so I can be right there
BG: Аз съм готов да бъде погрешно, така че мога да бъда точно там

EN: I’m ready to belong and shook my cares
BG: Аз съм готов да принадлежи и разтърси моите тревоги

EN: But most of all… most of all
BG: Но най-вече...-голямата част от всички

EN: [Chorus x2]
BG: [Припев x 2]

EN: I’m ready for you love, I’m ready for your love, I’m ready for you love
BG: Аз съм готов за вас любовта, аз съм готов за твоята любов, аз съм готов за вас любовта

EN: I’m ready for you love, I’m ready for your love, I’m ready for you love
BG: Аз съм готов за вас любовта, аз съм готов за твоята любов, аз съм готов за вас любовта

EN: [Bridge x2]
BG: [Мост x 2]

EN: Stars burn bright
BG: Звезди горят ярко

EN: Everything is changed between you and I
BG: Всичко се променя между вас и аз

EN: I was so apprehensive but I don’t know why
BG: Бях толкова чувствителен, но аз не знам защо

EN: Baby I’m ready for you to be by my side, by my side
BG: Baby аз съм готов да се до мен, от моя страна

EN: [Chorus x2]
BG: [Припев x 2]

EN: I’m ready for you love, I’m ready for your love, I’m ready for you love
BG: Аз съм готов за вас любовта, аз съм готов за твоята любов, аз съм готов за вас любовта

EN: I’m ready for you love, I’m ready for your love, I’m ready for you love
BG: Аз съм готов за вас любовта, аз съм готов за твоята любов, аз съм готовза вас любовта