Artist: 
Search: 
Gomez - Make No Sound lyrics (Bulgarian translation). | He's fine, don't make no sound, he's fine
, She's fine but been around, she's fine
, 
, Said to her...
03:24
video played 948 times
added 7 years ago
Reddit

Gomez - Make No Sound (Bulgarian translation) lyrics

EN: He's fine, don't make no sound, he's fine
BG: Той е глоба, не да няма звук, той е глоба

EN: She's fine but been around, she's fine
BG: Тя е глоба, но около, тя е глоба

EN: Said to her there's beauty
BG: Каза за нея има красота

EN: But all she sees is pain
BG: Но всички вижда е болка

EN: He's fine, don't be unkind, he's fine
BG: Той е глоба, не се случай, той е глоба

EN: She's fine but wasting time
BG: Тя е глоба, но измиране време

EN: Said to her there's beauty
BG: Каза за нея има красота

EN: But all she sees is pain
BG: Но всички вижда е болка

EN: He's fine, don't give no sign, he's fine
BG: Той е глоба, не дават никакви признаци, той е глоба

EN: She's fine, she's fine, she is fine
BG: Тя е глоба, тя е глоба, тя е глоба

EN: Said to her there's beauty
BG: Каза за нея има красота

EN: But all she sees is pain
BG: Но всички вижда е болка

EN: Said to her there's beauty in your eyes, in your eyes, in your eyes, in your eyes
BG: Казва, че я има красота в очи, в очите си, във вашите очи, в очите ви