Artist: 
Search: 
 - Goleo VI Pres. Lumidee Vs. Fatman Scoop - Dance! lyrics (Bulgarian translation). | Come on and dance! (ohh, ohh)
, Lumidee Yeah come on...
, Come on and dance! (ohh, ohh)
, Fatman...
03:35
video played 1,201 times
added 8 years ago
Reddit

Goleo VI Pres. Lumidee Vs. Fatman Scoop - Dance! (Bulgarian translation) lyrics

EN: Come on and dance! (ohh, ohh)
BG: Хайде и танц! (О, о)

EN: Lumidee Yeah come on...
BG: Lumidee Да дойде на ...

EN: Come on and dance! (ohh, ohh)
BG: Хайде и танц! (О, о)

EN: Fatman Scoop, Lumidee let's go now!
BG: Fatman Scoop, Lumidee нека се сега!

EN: Dance
BG: Танц

EN: [Chorus]
BG: [Припев]

EN: Ohh I wanna dance with somebody (let's go, let's go!)
BG: Ооо, искам да танцувам с някой (да вървим, да вървим!)

EN: feat I wanna feel the heat with somebody (everybody now dance!)
BG: подвиг Искам да усещам топлината с някой (всеки танц сега!)

EN: Yeah I wanna dance with somebody (hands up, hands up!)
BG: Да, аз искам да танцувам с някой (ръцете, дланите се!)

EN: Fatman With somebody who loves me [dance!]
BG: Fatman С някой, който ме обича [танц!]

EN: Ohh I wanna dance with somebody [come on and dance!] (let's go, let's go!)
BG: Ооо, искам да танцувам с някой [Ела и танцувай!] (Да вървим, да вървим!)

EN: Scoop I wanna feel the heat with somebody (everybody now dance!) [dance!]
BG: Scoop Искам да се чувствам топлина с някой (всеки танц сега!) [Танц!]

EN: Songtexte Yeah I wanna dance with somebody [come on and dance!]
BG: Songtexte Да Искам да танцува с някой, [Ела и танци!]

EN: With somebody who loves me (oh, come on!)
BG: С някой, който ме обича (ох, хайде!)

EN: Songtext
BG: Songtext

EN: Yo, yo, yo, yo, listen
BG: Йо, йо, йо, йо, чуй

EN: Excuse me as I'm comin' through
BG: Извинете ме, както аз съм идва чрез

EN: Lyrics Please call 'em chick wantin' always go with you
BG: Текст Моля'wantin ги мацка" разговор винаги с теб

EN: Huh, and I really need to know your name
BG: Ъ, и наистина трябва да знам името ти

EN: Lyric Just wanna dance, wanna go insane
BG: Лиричен Просто искам да танцувам, искам да полудяват

EN: Wild out the night, ain't no one to blame
BG: Диви на нощта, не че няма кой да виня

EN: Liedertexte Come back tomorrow and straight do the same
BG: Liedertexte Върни се утре и направо да направи същото

EN: But you're the hottest thing here tonight
BG: Но ти си най-горещото нещо тази вечер

EN: Liedertext Heatin' up the spot and you know that's right
BG: Liedertext Heatin'се на място и знаеш, че е прав

EN: Got me in the zone home movement tight
BG: Хвана ме в движение зона дома здраво

EN: Alle Tear up the club 'till the mornin' light like...dance!
BG: Alle скъсам на клуба до сутрин светлината като ... танц!

EN: [Chorus]
BG: [Припев]

EN: Ohh I wanna dance with somebody [come on and dance!]
BG: Ооо, искам да танцувам с някой [Ела и танци!]

EN: Lumidee I wanna feel the heat with somebody (everybody now dance!) [dance!]
BG: Lumidee Искам да усещам топлината с някой (сега всеки танц!) [Танц!]

EN: Dance Yeah I wanna dance with somebody [come on and dance!]
BG: Dance Да Искам да танцува с някой, [Ела и танци!]

EN: With somebody who loves me (hands up, hands up!) [dance!]
BG: С някой, който ме обича (ръце нагоре, ръцете!') [Танц!]

EN: feat Ohh I wanna dance with somebody [come on and dance!]
BG: подвиг Ооо, искам да танцува с някой, [Ела и танци!]

EN: I wanna feel the heat with somebody (let's go, let's go!) [dance!]
BG: Искам да усещам топлината с някого (да вървим, да вървим!) [Танц!]

EN: Fatman Yeah I wanna dance with somebody [come on and dance!]
BG: Fatman Да Искам да танцува с някой, [Ела и танци!]

EN: With somebody who loves me (stand up, let's go, let's go)
BG: С някой, който ме обича (изправя, да вървим, да вървим)

EN: Scoop
BG: Scoop

EN: The night is flowin', got me goin'
BG: През нощта е flowin', ме отиваш

EN: I'm the main attraction growin'
BG: Аз съм главен израснеш атракция'

EN: Songtexte Gotta feel it all in your system
BG: Songtexte Трябва да чувствам, че всички във вашата система

EN: When you hear the drums and the banger rhythm
BG: Когато чуете барабаните и пушка ритъм

EN: Songtext As you gonna miss me, you won't forget me
BG: Songtext Както ще ми липсваш, няма да ме забравиш

EN: Straight rock the spot like you just let me
BG: Прави рок на място като теб просто ме пусне

EN: Lyrics Huh, I'm a little too much myself
BG: Текст Ъ, аз съм твърде много себе си

EN: Still into dancing, scream it loud y'all
BG: Все още в танци, изкрещя тя всички вие силен

EN: Lyric
BG: Лиричен

EN: Dance! (ohh, ohh, ohh)
BG: Dance! (Ох, ох, ох)

EN: Come on and dance! (ohh, ohh, ohh)
BG: Хайде и танц! (Ох, ох, ох)

EN: Liedertexte Come on and dance!
BG: Liedertexte Хайде и танц!

EN: [Chorus]
BG: [Припев]

EN: Ohh I wanna dance with somebody [come on and dance!]
BG: Ооо, искам да танцувам с някой [Ела и танци!]

EN: Liedertext I wanna feel the heat with somebody (everybody now dance!) [dance!]
BG: Liedertext Искам да усещам топлината с някой (сега всеки танц!) [Танц!]

EN: Alle Yeah I wanna dance with somebody [come on and dance!]
BG: Alle Да Искам да танцува с някой, [Ела и танци!]

EN: With somebody who loves me (hands up, hands up!) [dance!]
BG: С някой, който ме обича (ръце нагоре, ръцете!') [Танц!]

EN: Lumidee Ohh I wanna dance with somebody [come on and dance!]
BG: Lumidee Ооо, искам да танцува с някой, [Ела и танци!]

EN: I wanna feel the heat with somebody (let's go, let's go) [dance!]
BG: Искам да усещам топлината с някого (да вървим, да вървим') [танц!]

EN: Dance Yeah I wanna dance with somebody [come on and dance!]
BG: Dance Да Искам да танцува с някой, [Ела и танци!]

EN: With somebody who loves me (Fatman Scoop let it drop, let's go now!)
BG: С някой, който ме обича (Fatman Scoop да го пуснете, нека ние отидем сега!)

EN: feat
BG: подвиг

EN: Stand up! (hey!) Hands up! (hey!) Stand up! (hey!) Hands up! (what?)
BG: Изправи се! (Hey!) Горе ръцете! (Hey!) Изправи се! (Hey!) Горе ръцете! (Какво?)

EN: Fatman Stand up! (hey!) Hands up! (hey!) Stand up! (hey!) Hands up! (what?)
BG: Fatman Стани! (Hey!) Горе ръцете! (Hey!) Изправи се! (Hey!) Горе ръцете! (Какво?)

EN: Scoop Ladies! (hey!) Fellas! (hey!) Ladies! (hey!) Fellas!
BG: Scoop дами! (Hey!) Приятели! (Hey!) дами! (Hey!) Приятели!

EN: Ladies! (hey!) Fellas! (hey!) Ladies! (hey!) Fellas! (hey!)
BG: Дами! (Hey!) Приятели! (Hey!) дами! (Hey!) Приятели! (Hey!)

EN: Songtexte
BG: Songtexte

EN: Okay, okay, let's go
BG: Добре, добре, нека ние отидем

EN: Dance!
BG: Dance!

EN: [Chorus]
BG: [Припев]

EN: Ohh I wanna dance with somebody [come on and dance!]
BG: Ооо, искам да танцувам с някой [Ела и танци!]

EN: Songtext I wanna feel the heat with somebody [dance!]
BG: Songtext Искам да усещам топлината с някого [танц!]

EN: Yeah I wanna dance with somebody [come on and dance!]
BG: Да, аз искам да танцувам с някой [Ела и танци!]

EN: Lyrics With somebody who loves me (Fatman Scoop, Lumidee, let's go now!) [dance!]
BG: Текстове с някой, който ме обича (Fatman Scoop, Lumidee, нека ние отидем сега!) [Танц!]

EN: Lyric Ohh I wanna dance with somebody [come on and dance!]
BG: Лиричен Ооо, искам да танцува с някой, [Ела и танци!]

EN: I wanna feel the heat with somebody (everybody now dance!) [dance!]
BG: Искам да усещам топлината с някой (сега всеки танц!) [Танц!]

EN: Liedertexte Yeah I wanna dance with somebody [come on and dance!]
BG: Liedertexte Да Искам да танцува с някой, [Ела и танци!]

EN: Wïth somebody who loves me...
BG: С някой, който ме обича ...