Artist: 
Search: 
Reddit

God (Romania) - Mystic Song lyrics

Când se duce soarele
Se aprind făcliile
Când se lasă negurile
Cântă în codrii buciume
Când se aprind stelele
Răsună colinele
Când sclipesc izvoarele
Murmură pădurile
Când vuiesc 'nălţimile
Bat tare clopote
Când zghiară lighioanele
Suspină rugăciunile
Când apar zorile
Joacă-n poieni ielele
Ielele si zânele
Zânele crăiesele
Ale nopţii printese
Dezgolite, împodobite
Subt clar de lună
Fac dansuri vrăjite
Ametite în fumuri învăluite
Păgâne ritualuri
Învechite pierdute
Pe tărâmuri...