Artist: 
Search: 
Goapele - Undertow (Break Of Dawn Album) lyrics (Bulgarian translation). | From the moment I saw you there was something about you 
, Just from the look in your eyes I knew I...
03:47
video played 1,016 times
added 6 years ago
Reddit

Goapele - Undertow (Break Of Dawn Album) (Bulgarian translation) lyrics

EN: From the moment I saw you there was something about you
BG: От момента, когато те видях там е нещо за вас

EN: Just from the look in your eyes I knew I wanted to stay
BG: Само от външния вид на очите си знаех, че исках да остане

EN: How you were licking your lips I could tell you a danger
BG: Как са били облизване на устните ви да ви кажа опасност

EN: You're the type of boy not even love could change
BG: Сте от типа на момче, не дори любов може да се промени

EN: So I know I should leave
BG: Така че знам, че трябва да оставите

EN: But I'm not ready to go
BG: Но аз не съм готов да отида

EN: About to ride that wave
BG: Да яхнем тази вълна

EN: Got me in your zone
BG: Хвана ме във вашата зона

EN: Caught up in that undertow
BG: Попаднали в това Ъндъртул

EN: Baby, you already know
BG: Бебе, вие вече знаете

EN: I know I should leave
BG: Знам, че трябва да оставите

EN: But something won't let go
BG: Но нещо няма да пусне

EN: Caught up in that undertow
BG: Попаднали в това Ъндъртул

EN: Baby, you already know
BG: Бебе, вие вече знаете

EN: I know I should leave
BG: Знам, че трябва да оставите

EN: But something won't let go
BG: Но нещо няма да пусне

EN: Now when I'm around you get a little nervous
BG: Сега когато съм около вас се малко нервен

EN: And it's all understood cause you're in my zone
BG: И това е всички разбират причината, вие сте в моя зона

EN: It's getting hard to breathe feels like nothing can save you
BG: Стана трудно да диша чувства като нищо може да ви спести

EN: And I don't want it to seem like I already know
BG: И аз не искам тя да изглежда като аз вече знам

EN: You're caught up in that undertow
BG: Вие сте попаднали в този Ъндъртул

EN: Baby, I already know
BG: Скъпа, аз вече знам

EN: You know you should leave
BG: Знаете, че трябва да оставите

EN: But something won't let go
BG: Но нещо няма да пусне

EN: You're caught up in that undertow
BG: Вие сте попаднали в този Ъндъртул

EN: Baby, I already know
BG: Скъпа, аз вече знам

EN: You know you should leave
BG: Знаете, че трябва да оставите

EN: But something won't let go
BG: Но нещо няма да пусне

EN: Something won't let go
BG: Нещо няма да пусне

EN: Now when I hear myself speak I don't know what I'm saying
BG: Сега когато чувам себе си говори аз не знам какво искам да кажа

EN: I know I'm losing my cool and I don't want to to show
BG: Знам, че аз съм губи ми готино и аз не искам да да покаже

EN: I'm trying to make it even boy you got me off balance
BG: Аз съм се опитва да го направи дори момче, вие ме от равновесие

EN: Guess we're both used to being in control
BG: Предполагам, че и двамата сме свикнали да е в контрола

EN: We're caught up in that undertow
BG: Ние сме уловени в Ъндъртул тази

EN: Baby, I already know
BG: Скъпа, аз вече знам

EN: We know we should leave
BG: Ние знаем, че трябва да оставите

EN: But something won't let go
BG: Но нещо няма да пусне

EN: We're caught up in that undertow
BG: Ние сме уловени в Ъндъртул тази

EN: Baby, I already know
BG: Бебе, азвече знаете

EN: We know we should leave
BG: Ние знаем, че трябва да оставите

EN: But something won't let go
BG: Но нещо няма да пусне

EN: Something won't let go
BG: Нещо няма да пусне

EN: That undertow
BG: Това мъртво вълнение

EN: Baby you already know
BG: Бебето вече знаете

EN: I just thought, baby you already know
BG: Аз просто мислех, бебе, вие вече знаете