Artist: 
Search: 
Gloriya - Хипноза lyrics (English translation). | Не ме обичай, не заслужавам
, Ти си прекрасен, а аз какво...
04:43
video played 1,802 times
added 7 years ago
Reddit

Gloriya - Хипноза (English translation) lyrics

BG: Не ме обичай, не заслужавам
EN: Don't love me, I don't deserve

BG: Ти си прекрасен, а аз какво ти давам?
EN: You're wonderful, but what you give?

BG: Трохи от нежност,ръце студени...
EN: Crumbs of tenderness, hands cold.

BG: Любовни песни, на него посветени.
EN: Love songs, it initiates.

BG: Хипноза с име на мъж
EN: Hypnosis with a male name

BG: владее моето сърце.
EN: speaks my heart.

BG: Хипноза с име на мъж,
EN: Hypnosis with a name of a man,

BG: така различен от теб...
EN: so different from you.

BG: Хипноза с име Любов,
EN: Hypnosis with the name love,

BG: обрича ме до живот,
EN: dooms me to life,

BG: да искам него...
EN: I want him ...

BG: И най-добрия да си,все още влюбена съм
EN: And the best, I love still

BG: И най-добрия да си,все още негава съм
EN: And the best to you, yet I'm negava

BG: Кажи прощаваш ли ми,че имаш тялото ми,
EN: Tell me you forgive me, you have my body,

BG: а всичко друго има Той...
EN: and everything else is there.

BG: Как имаш сили,
EN: How you have the strength,

BG: за думи мили?
EN: for words?

BG: За тиха нежност...
EN: For quiet tenderness.

BG: За обич до безкрайнаст...
EN: For love to bezkrajnast.

BG: Шепнеш любовно -
EN: Whisper love-

BG: "Не си виновна..."
EN: "It's not your fault."

BG: Ти си прекрасен,
EN: You're a wonderful,

BG: а виж ме аз каква съм...
EN: and look at me I am.

BG: Хипноза с име на мъж
EN: Hypnosis with a male name

BG: владее моето сърце.
EN: speaks my heart.

BG: Хипноза с име на мъж,
EN: Hypnosis with a name of a man,

BG: така различен от теб...
EN: so different from you.

BG: Хипноза с име Любов,
EN: Hypnosis with the name love,

BG: обрича ме до живот,
EN: dooms me to life,

BG: да искам него...
EN: I want him ...

BG: И най-добрия да си,все още влюбена съм
EN: And the best, I love still

BG: И най-добрия да си,все още негава съм
EN: And the best tostill I'm negava

BG: Кажи прощаваш ли ми,че имаш тялото ми,
EN: Tell me you forgive me, you have my body,

BG: а всичко друго има Той...
EN: and everything else is there.

BG: Хипноза с име на мъж
EN: Hypnosis with a male name

BG: владее моето сърце.
EN: speaks my heart.

BG: Хипноза с име на мъж,
EN: Hypnosis with a name of a man,

BG: така различен от теб...
EN: so different from you.

BG: Хипноза с име Любов,
EN: Hypnosis with the name love,

BG: обрича ме до живот,
EN: dooms me to life,

BG: да искам него...
EN: I want him ...

BG: И най-добрия да си,все още влюбена съм
EN: And the best, I love still

BG: И най-добрия да си,все още негава съм
EN: And the best to you, yet I'm negava

BG: Кажи прощаваш ли ми,че имаш тялото ми,
EN: Tell me you forgive me, you have my body,

BG: а всичко друго има Той...
EN: and everything else is there.