Artist: 
Search: 
Gloriya - Хипноза lyrics (Chinese translation). | Не ме обичай, не заслужавам
, Ти си прекрасен, а аз какво...
04:43
video played 1,802 times
added 7 years ago
Reddit

Gloriya - Хипноза (Chinese translation) lyrics

BG: Не ме обичай, не заслужавам
ZH: 不爱我、 我不配

BG: Ти си прекрасен, а аз какво ти давам?
ZH: 你很好,但你给什么?

BG: Трохи от нежност,ръце студени...
ZH: 所剩无几的柔情,手冷。

BG: Любовни песни, на него посветени.
ZH: 爱的歌曲,它将启动。

BG: Хипноза с име на мъж
ZH: 催眠与男性的名称

BG: владее моето сърце.
ZH: 谈到我的心。

BG: Хипноза с име на мъж,
ZH: 催眠与一个人的名字

BG: така различен от теб...
ZH: 所以不同于你。

BG: Хипноза с име Любов,
ZH: 用名称爱,催眠

BG: обрича ме до живот,
ZH: 毁掉我的生活,

BG: да искам него...
ZH: 我想让他......

BG: И най-добрия да си,все още влюбена съм
ZH: 最好的我依然爱

BG: И най-добрия да си,все още негава съм
ZH: 最好的给你,但我还是很 negava

BG: Кажи прощаваш ли ми,че имаш тялото ми,
ZH: 告诉我你原谅我,你有我的身体,

BG: а всичко друго има Той...
ZH: 和其他的都有。

BG: Как имаш сили,
ZH: 你如何有实力,

BG: за думи мили?
ZH: 说的话吗?

BG: За тиха нежност...
ZH: 为安静的温柔。

BG: За обич до безкрайнаст...
ZH: 为爱到 bezkrajnast。

BG: Шепнеш любовно -
ZH: 耳语的爱-

BG: "Не си виновна..."
ZH: "它不是你的错"

BG: Ти си прекрасен,
ZH: 你很好,

BG: а виж ме аз каква съм...
ZH: 看看我我。

BG: Хипноза с име на мъж
ZH: 催眠与男性的名称

BG: владее моето сърце.
ZH: 谈到我的心。

BG: Хипноза с име на мъж,
ZH: 催眠与一个人的名字

BG: така различен от теб...
ZH: 所以不同于你。

BG: Хипноза с име Любов,
ZH: 用名称爱,催眠

BG: обрича ме до живот,
ZH: 毁掉我的生活,

BG: да искам него...
ZH: 我想让他......

BG: И най-добрия да си,все още влюбена съм
ZH: 最好的我依然爱

BG: И най-добрия да си,все още негава съм
ZH: 和的最佳我还是 negava

BG: Кажи прощаваш ли ми,че имаш тялото ми,
ZH: 告诉我你原谅我,你有我的身体,

BG: а всичко друго има Той...
ZH: 和其他的都有。

BG: Хипноза с име на мъж
ZH: 催眠与男性的名称

BG: владее моето сърце.
ZH: 谈到我的心。

BG: Хипноза с име на мъж,
ZH: 催眠与一个人的名字

BG: така различен от теб...
ZH: 所以不同于你。

BG: Хипноза с име Любов,
ZH: 用名称爱,催眠

BG: обрича ме до живот,
ZH: 毁掉我的生活,

BG: да искам него...
ZH: 我想让他......

BG: И най-добрия да си,все още влюбена съм
ZH: 最好的我依然爱

BG: И най-добрия да си,все още негава съм
ZH: 最好的给你,但我还是很 negava

BG: Кажи прощаваш ли ми,че имаш тялото ми,
ZH: 告诉我你原谅我,你有我的身体,

BG: а всичко друго има Той...
ZH: 和其他的都有。