Artist: 
Search: 
Gloriya - Приятелко Моя Ти Най-добра lyrics (English translation). | Бяхме двете, като сестри
, с тебе живяхме в радост и...
04:33
Reddit

Gloriya - Приятелко Моя Ти Най-добра (English translation) lyrics

BG: Бяхме двете, като сестри
EN: We were both, like sisters

BG: с тебе живяхме в радост и мечти,
EN: you lived in joy and dreams

BG: Но в ден прекрасен той се яви
EN: But in the day wonderful he appeared

BG: и безпощадно ни раздели
EN: and mercilessly tore us apart

BG: Кълнеше се в дружбата ни,
EN: He swore in our friendship,

BG: че никой нас не ще раздели.
EN: None of us will not split.

BG: Припев: /2x/
EN: Chorus:/2x/

BG: Отне ми го пред нищо - не се спря,
EN: It took me to it-I stopped,

BG: приятелко ти моя наи-добра
EN: you're my best friend-good

BG: Беше ти за мене и сестра
EN: It was about me and sister

BG: подлата измама не ще простя
EN: will not forgive deceived him

BG: Той се влюби лудо във мен
EN: He madly fell in love with in me

BG: заедно бяхме нощ и ден,
EN: together we were night and day,

BG: а ти внезапно ми завидя
EN: and suddenly I envied

BG: о, как ти вярвах бях в слепота.
EN: Oh, how I believed I was in blindness.

BG: Но знам сега, знам не греша
EN: But I know now, I know I'm not wrong

BG: не ще намеря приятелка жена.
EN: you will not find a girlfriend.

BG: Припев:... /2x/
EN: Chorus: .../2x/

BG: Защо го направи приятелко моя
EN: Why did my friend

BG: злоба човешка, защо прояви.
EN: Despite human, why events.

BG: Припев:... /2x/
EN: Chorus: .../2x/