Artist: 
Search: 
Gloriya - Пепеляшка lyrics (English translation). | Живееше в далечно царство
, девойка хубава и мила,
, но с...
04:37
video played 290 times
added 8 years ago
by XTCMan
Reddit

Gloriya - Пепеляшка (English translation) lyrics

BG: Живееше в далечно царство
EN: Lived in distant realm

BG: девойка хубава и мила,
EN: Nice and kind girl,

BG: но с пепел тя била покрита,
EN: but it was covered with ashes,

BG: хубостта и никой не виждал.
EN: the beauty and nobody has ever seen.

BG: Захвърлена била в мазето
EN: Zahv″rlena was in the basement

BG: от зли сестрици и роднини.
EN: from the evil sestrici and relatives.

BG: За тях била една слугиня,
EN: It was a sluginâ,

BG: Пепеляшка казвали и всички!
EN: Cinderella saying and all!

BG: Припев:
EN: Chorus:

BG: Умна и красива с хубави очи,
EN: Clever and beautiful with good eyes,

BG: за зла съдба на своите, на своите сестри.
EN: for the incredible fate of their respective sisters.

BG: Исрена и нежна, мила и добра
EN: Isrena and a gentle, kind and good

BG: Пепеляшка казвали й всички в града.
EN: Cinderella saying its all in the city.

BG: А в същото далечно царство
EN: While a distant realm

BG: царувал принц засмян и млад.
EN: Prince zasmân ruled and young.

BG: Сърцето му било самотно
EN: His heart be lonely

BG: нищо, че бил толкова богат.
EN: nothing that was so rich.

BG: На бал поканил всички дами,
EN: Ball invited all the ladies

BG: но своята сред тях не виждал.
EN: but its not seen among them.

BG: Дарявал всяка със целувка
EN: Darâval each with a kiss

BG: щом стане ли златната обувка.
EN: as it is like the Golden Boot.

BG: Припев:
EN: Chorus:

BG: Умна и красива с хубави очи,
EN: Clever and beautiful with good eyes,

BG: за зла съдба на своите, на своите сестри.
EN: for the incredible fate of their respective sisters.

BG: Исрена и нежна, мила и добра
EN: Isrena and a gentle, kind and good

BG: Пепеляшка казва ли и всички в града. /x2/
EN: Cinderella says you all in the city. /x2/

BG: Не знайно от къде яви се
EN: Not znajno from where the exam is

BG: принцеса хубава, засмяна
EN: PrincessNice zasmâna

BG: Получила една целувка
EN: Received a kiss

BG: и златната обувка.
EN: and the golden shoe.

BG: Но само приказка това е!
EN: But this is only a tale!

BG: Не винаги в живота така е
EN: Not always in life is

BG: да срещнеш принца от мечтите,
EN: meet the Prince of the dreams

BG: до край да са щастливи дните.
EN: to the end to have happy days.

BG: Припев:
EN: Chorus:

BG: Умна и красива с хубави очи,
EN: Clever and beautiful with good eyes,

BG: за зла съдба на своите, на своите сестри.
EN: for the incredible fate of their respective sisters.

BG: Исрена и нежна, мила и добра
EN: Isrena and a gentle, kind and good

BG: Пепеляшка казвали й всички в града.
EN: Cinderella saying its all in the city.

BG: Умна и красива, красива, красива, красива, красива...
EN: Clever and beautiful, beautiful, beautiful, beautiful, beautiful ...

BG: Исрена и нежна, и нежна, и нежна, и нежна, и нежна...
EN: Isrena and soft, and tender, and gentle, and gentle, and thin ...

BG: Припев:
EN: Chorus:

BG: Умна и красива с хубави очи
EN: Clever and beautiful with beautiful eyes

BG: за зла съдба на своите, на своите сестри.
EN: for the incredible fate of their respective sisters.

BG: Исрена и нежна, мила и добра
EN: Isrena and a gentle, kind and good

BG: Пепеляшка казва ли и всички в града.
EN: Cinderella says you all in the city.