Artist: 
Search: 
Gloriya - Носталгия (Live) lyrics (Chinese translation). | Родна България, моя родино,
, Тук сме родени под синьо...
04:01
video played 264 times
added 8 years ago
by XTCMan
Reddit

Gloriya - Носталгия (Live) (Chinese translation) lyrics

BG: Родна България, моя родино,
ZH: 本机的保加利亚,我的祖国

BG: Тук сме родени под синьо небе,
ZH: 我们出生在蓝色的天空下

BG: Българи много има по света,
ZH: 保加利亚人的世界,在很大程度

BG: Няма по-скъпа от нашата земя!
ZH: 有比我们的土地没有更贵!

BG: Припев: (х1)
ZH: 合唱: (x 1)

BG: Елате в България,Върнете се българи,
ZH: 保加利亚语保加利亚人,来到

BG: Тук ви чакат майки и бащи,
ZH: 有的母亲和父亲,

BG: Не забравяйте клетвата пред бог,че ще се върнете
ZH: 不要忘了在上帝,你将返回之前的誓言

BG: при българския род
ZH: 当保加利亚性质

BG: В името българско,
ZH: 保加利亚的名称,

BG: върнете се приятели,
ZH: 返回的朋友

BG: тук сте пораснали на родна земя,
ZH: 这里是在家庭土壤,种植

BG: братя и сестри с трепет о1акват ви,
ZH: 兄弟和姐妹与诚惶诚恐,o1akvat

BG: знаят ще дойде ден,ще си спомните за тях
ZH: 他们知道那天会来,我们会记住他们

BG: Припев: (х1)
ZH: 合唱: (x 1)

BG: Родна България, моя родино....
ZH: 本机的保加利亚,我的祖国。

BG: Припев: (х1)
ZH: 合唱: (x 1)