Artist: 
Search: 
Gloriya - Кукла На Конци (Live) lyrics (Chinese translation). | Я кажи защо, защо желаеш да се върнеш,
, щом веднъж от...
03:34
video played 1,807 times
added 8 years ago
Reddit

Gloriya - Кукла На Конци (Live) (Chinese translation) lyrics

BG: Я кажи защо, защо желаеш да се върнеш,
ZH: 告诉她为什么你希望要返回,

BG: щом веднъж от мен тръгна си завинаги?
ZH: 一次它永远是离开我吗?

BG: В моето сърце има още много мъка.
ZH: 在我的心里仍然有很大的不幸。

BG: Каеш се, нали? Късно е. Не мислиш ли?
ZH: 喜欢,好吗?你不觉得晚了吗?

BG: Всичко е било. Вече е отминало.
ZH: 一切都是。已经通过了。

BG: Време дойде за отмъщение.
ZH: 时间已回来报仇。

BG: Болка за болка и сълзите да ти върна.
ZH: 疼痛、 痛苦和眼泪。

BG: После отново самотата ще прегърна.
ZH: 然后再将拥抱寂寞。

BG: Припев:
ZH: 合唱:

BG: Знай, че не съм кукла на конци!
ZH: 你知道,我不是一个傀儡。

BG: Да ме разиграваш нямаш право ти!
ZH: 你有没有权利对待我 !

BG: Знай, че не съм кукла на конци!
ZH: 你知道,我不是一个傀儡。

BG: Също си имам чувства и мечти!
ZH: 也有的感情和梦想 !

BG: Казваш ми, че друга никога не си обичал
ZH: 你告诉我你从来都不喜欢吗

BG: и във любов вярна ти не си се вричал.
ZH: 在真正的爱你也不是 vričal。

BG: Мислиш, че пак си ме победил,
ZH: 你觉得你以前打过我,

BG: ала не знаеш колко си сгрешил!
ZH: 但你不知道如何,你错了 !

BG: Всичко е било. Вече е отминало.
ZH: 一切都是。已经通过了。

BG: Време дойде за отмъщение.
ZH: 时间已回来报仇。

BG: Болка за болка и сълзите да ти върна.
ZH: 疼痛、 痛苦和眼泪。

BG: После отново самотата ще прегърна.
ZH: 然后再将拥抱寂寞。

BG: Я кажи защо, защо желаеш да се върнеш,
ZH: 告诉她为什么你希望要返回,

BG: щом веднъж от мен тръгна си завинаги?
ZH: 一次它永远是离开我吗?

BG: В моето сърце има още много мъка.
ZH: 在我的心里有很多悲伤。

BG: Каеш се, нали? Късно е. Не мислиш ли?
ZH: 喜欢,好吗?你不觉得晚了吗?

BG: Всичко е било. Вече е отминало.
ZH: 一切都是。已经通过了。

BG: Време дойде за отмъщение.
ZH: 时间已回来报仇。

BG: Болка за болка и сълзите да ти върна.
ZH: 疼痛、 痛苦和眼泪。

BG: После отново самотата ще прегърна.
ZH: 然后再将拥抱寂寞。