Artist: 
Search: 
 - Gloria & Simona Zagorova - Имам Нужда От Теб lyrics (Russian translation). | Ти си любовта и песента ми,
, и тревогата и радостта ми.
,...
03:44
video played 1,023 times
added 6 years ago
by babyme
Reddit

Gloria & Simona Zagorova - Имам Нужда От Теб (Russian translation) lyrics

BG: Ти си любовта и песента ми,
RU: Ты моя любовь и песни,

BG: и тревогата и радостта ми.
RU: и тревоги и моей радости.

BG: Ти си ми зеницата в очите,
RU: Ты мой ученик в глазу

BG: топлина в нощите и дните.
RU: тепло в ночи и дни.

BG: Някой ден ще отлетиш от мене,
RU: Один день воли otletiš от меня,

BG: как сърцето ми да го приеме?
RU: как мое сердце, чтобы принять его?

BG: Мило мое, цвете мое..
RU: Cute мой цветок, моя...

BG: Аз не зная, на къде живота ще те отведе,
RU: Я не знал, где будет принимать жизнь, они

BG: но докрая ако имаш нужда аз ще съм до теб..
RU: но до конца если я делаю я буду к вам...

BG: но сега ми трябваш ти на мене,
RU: но теперь моя trâbvaš Вам меня,

BG: подари ми още малко време..
RU: Подарить мне немного больше времени...

BG: Преди някой да те вземе!..
RU: Прежде чем кого-то могут принять!...

BG: Твоето порастнало момиче,
RU: Porastnalo девочка

BG: знае колко много го обичаш.
RU: знаете, сколько вы.

BG: Ти плати със безсъния безбройни,
RU: Вы платите с bezs″niâ bezbrojni,

BG: всички моя дни да са спокойни..
RU: все мои дни спокойствия...

BG: Само тази обич е такава,
RU: Только эта любовь такова

BG: да не иска нищо само дава,
RU: не только хочет ничего не дает,

BG: до последно се раздава..
RU: для распространения...

BG: Аз не зная, на къде живота ще ме отведе,
RU: Я не знал, где жизнь будет считать меня,

BG: но докрая като имаш нужда, аз ще съм до теб,
RU: Но хватит, как вам нужно, я буду, я вам,

BG: но сега ми трябваш ти на мене,сега се уча на летене..
RU: но теперь моя trâbvaš Вам меня, теперь обучения полета...

BG: Имам нужда да съм със тебе!!
RU: Мне нужно иметь с вами!!

BG: Само тази обич е такава,
RU: Только эта любовь такова

BG: тя да не иска нищо, само дава,
RU: Он не хочет ничего, толькодает,

BG: до последно се раздава..
RU: для распространения...

BG: Аз не зная, на къде живота ще ни отведе,
RU: Я не знал, где жизнь будет считать вас,

BG: но докрая като имаш нужда, аз ще съм до теб,
RU: Но хватит, как вам нужно, я буду, я вам,

BG: но сега ми трябваш ти на мене,
RU: но теперь моя trâbvaš Вам меня,

BG: да си взема топлина от тебе!
RU: взял тепла от вас!

BG: Да ме топлии!! /2x
RU: Я toplii!! / 2 x