Artist: 
Search: 
 - Gloria & Simona Zagorova - Имам Нужда От Теб lyrics (Chinese translation). | Ти си любовта и песента ми,
, и тревогата и радостта ми.
,...
03:44
video played 1,023 times
added 6 years ago
by babyme
Reddit

Gloria & Simona Zagorova - Имам Нужда От Теб (Chinese translation) lyrics

BG: Ти си любовта и песента ми,
ZH: 你是爱我的歌,

BG: и тревогата и радостта ми.
ZH: 和焦虑和喜悦。

BG: Ти си ми зеницата в очите,
ZH: 你是我眼中的苹果

BG: топлина в нощите и дните.
ZH: 在夜晚和天热。

BG: Някой ден ще отлетиш от мене,
ZH: 总有一天会离开我,

BG: как сърцето ми да го приеме?
ZH: 我如何的心要接受它吗?

BG: Мило мое, цвете мое..
ZH: 亲爱的我的花。

BG: Аз не зная, на къде живота ще те отведе,
ZH: 我不知道生活会你,

BG: но докрая ако имаш нужда аз ще съм до теб..
ZH: 但其余的如果你需要我我会给你。

BG: но сега ми трябваш ти на мене,
ZH: 但现在我需要你给我,

BG: подари ми още малко време..
ZH: 他给了我更多一点时间。

BG: Преди някой да те вземе!..
ZH: 之前的任何人 !。

BG: Твоето порастнало момиче,
ZH: 你长大的女孩

BG: знае колко много го обичаш.
ZH: 他知道你有多爱他。

BG: Ти плати със безсъния безбройни,
ZH: 你支付了无数 bezs″niâ

BG: всички моя дни да са спокойни..
ZH: 我的所有日子都很平静。

BG: Само тази обич е такава,
ZH: 这种情感是这样

BG: да не иска нищо само дава,
ZH: 不想要任何东西只给,

BG: до последно се раздава..
ZH: 到最后处理。

BG: Аз не зная, на къде живота ще ме отведе,
ZH: 我不知道生活会带我去哪儿

BG: но докрая като имаш нужда, аз ще съм до теб,
ZH: 但其余的根据你的需要,我会为你,

BG: но сега ми трябваш ти на мене,сега се уча на летене..
ZH: 但现在我需要你给我,现在我在学习上飞。

BG: Имам нужда да съм със тебе!!
ZH: 我要和你在一起 !!

BG: Само тази обич е такава,
ZH: 这种情感是这样

BG: тя да не иска нищо, само дава,
ZH: 她不想要什么,只给,

BG: до последно се раздава..
ZH: 到最后处理。

BG: Аз не зная, на къде живота ще ни отведе,
ZH: 我不知道生活会我们,

BG: но докрая като имаш нужда, аз ще съм до теб,
ZH: 但其余的根据你的需要,我会为你,

BG: но сега ми трябваш ти на мене,
ZH: 但现在我需要你给我,

BG: да си взема топлина от тебе!
ZH: 从你这儿得到热 !

BG: Да ме топлии!! /2x
ZH: Toplii 我 !/ 2 x