Artist: 
Search: 
Girlicious - Maniac lyrics (Bulgarian translation). | [All]
, Lock me up, lock me up, lock me up up up
, Lock me up, lock me up, lock me up up up
, 
,...
03:23
video played 1,679 times
added 7 years ago
Reddit

Girlicious - Maniac (Bulgarian translation) lyrics

EN: [All]
BG: [Всички]

EN: Lock me up, lock me up, lock me up up up
BG: Заключи ме, заключва, заключва се до

EN: Lock me up, lock me up, lock me up up up
BG: Заключи ме, заключва, заключва се до

EN: [Chrystina]
BG: [Кристина]

EN: I got a love disorder and some paranoia
BG: Имам любов разстройство и някои параноя

EN: Cause my heart's been broken before ya
BG: Защото сърцето ми е разбито, преди те

EN: I need some anesthetic cause I start to panic
BG: Имам нужда от упойка, защото започва да паника

EN: When the feelings get to familiar
BG: Когато чувствата се на познати

EN: And then I get that itch and my eyes begin to twitch
BG: И тогава аз се, че сърбежа и очите ми започват да издърпвам

EN: Dr. Jekyll, Mrs. Hyde someone is taking over
BG: Д-р Джекил, г-жа Хайд някой поема

EN: [All]
BG: [Всички]

EN: The walls are shaking and I'm paranoid
BG: Стените са разклащане и аз съм параноик

EN: Can someone stop the noise in my head, Wow-O-Wow-O
BG: Може ли някой да спре шума в главата ми, уау-O-Леле-O

EN: The clock is ticking I'm about to crack
BG: Времето тече Аз съм на път да се справи

EN: Just like a Maniac on the eh-edge
BG: Точно като маниак на нали-новите

EN: No-Oh-Wow-O-Wow-Uh-Oh-Oh-Wow-O-Uh-Oh, A Maniac
BG: No-О-О-Уау-Уау-О-О-О-Леле-О-О-О, А Maniac

EN: No-Oh-Wow-O-Wow-Uh-Oh-Oh-Wow-O-Uh-Oh, A Maniac
BG: No-О-О-Уау-Уау-О-О-О-Леле-О-О-О, А Maniac

EN: [Nichole]
BG: [Никол]

EN: Psychologic with the schizophrenic
BG: Психологична с шизофрения

EN: B'all I know is I don't remember
BG: B'all което знам е, не си спомням

EN: Where they took my feelings, I still mend the whispers
BG: Когато те се чувствата ми, аз все още поправят шепне

EN: Is it cold cause I got the shivers
BG: Студено е защото аз имам тръпки

EN: Cant feel my finger tips, saying things that don't exist
BG: Арго чувствам пръстите, казва неща, които не съществуват

EN: Dr. Jekyll, Mrs. Hyde
BG: Д-р Джекил, г-жа Хайд

EN: Which one is takin over?
BG: Кой оо е свършило?

EN: [All]
BG: [Всички]

EN: The walls are shaking and I'm paranoid
BG: Стените са разклащане и аз съм параноик

EN: Can someone stop the noise in my head, Wow-O-Wow-O
BG: Може ли някой да спре шума в главата ми, уау-O-Леле-O

EN: The clock is ticking I'm about to crack
BG: Времето тече Аз съм на път да се справи

EN: Just like a Maniac on the eh-edge
BG: Точно като маниак на нали-новите

EN: [Natalie]
BG: [Натали]

EN: Wa wa wa wa
BG: Уа уа уа уа

EN: I need a doctor
BG: Имам нужда от лекар

EN: Wa wa wa wa
BG: Уа уа уа уа

EN: C-c-c-crazy
BG: СМС-луд

EN: La la la la
BG: Ла-ла-ла ла

EN: There goes the neighborho-uh-od
BG: Отиде на neighborho-ъ-ъ-OD

EN: The neighborho-uh-od
BG: В neighborho-ъ-ъ-OD

EN: They should
BG: Те трябва да

EN: [Natalie]
BG: [Натали]

EN: Lock me up, lock me up, lock me up up up (Uhh-oohh)
BG: Заключи ме, заключва, заключва се нагоре (Охх-oohh)

EN: Lock me up, lock me up, lock me up up up (Ohhhh)
BG: Заключи ме, заключва, заключва се нагоре (Ohhhh)

EN: [All] (Ad-libs by Chrystina)
BG: [Всички] (Ad-libs от Кристина)

EN: The walls are shaking
BG: Стените са разклащане

EN: Now I'm paranoid (Para-nooooo-id)
BG: Сега съм параноик (ал-nooooo-ID)

EN: Can someone stop the noise in my head
BG: Може ли някой да спре шума в главата ми

EN: Wow-Oh-Wow-Oh
BG: Леле-О-О-Уау

EN: The clock is ticking I'm about to crack (About to cra-yak)
BG: Времето тече Аз съм на път да пляскане (За да CRA-як)

EN: Just like a Maniac on the eh-edge
BG: Точно като маниак на нали-новите

EN: No-Oh-Wow-O-Wow-Uh-Oh-Oh-Wow-O-Uh-Oh-Oh-Wow-Oh-Wow-Uh-Oh, (Ohhhh-Woow) A Maniac
BG: No-О-О-Уау-Уау-О-О-О-Леле-О-О-О-О-О-Уау-Уау-О-О, (Ohhhh-Woow) A Maniac

EN: No-Oh-Wow-O-Wow-Uh-Oh-Oh-Wow-O-Uh-Oh-Oh-Wow-Oh-Wow-Uh-Oh, (Ohhhh-Woow) A Maniac (A Maniac)
BG: No-О-О-Уау-Уау-О-О-О-Леле-О-О-О-О-О-Уау-Уау-О-О, (Ohhhh-Woow) A Maniac (A Maniac)

EN: Lock me up, lock me up, lock me up up up
BG: Заключи ме, заключва, заключва се до

EN: Lock me up, lock me up, lock me up up up
BG: Заключи ме, заключва, заключва се до