Artist: 
Search: 
Reddit

Gianni Vezzosi - Bugie lyrics

No nun m accarzzà ca nun mo merit... chisti man toj assai bon ji nun e sent giurav chiù e na vot ma lu ritunav a fa stev disruggen o ben ca tu sul m sapiv da scprav poi e cagnià cu tutt o cor era assà chiù fort e me di nu vlen io non ragionavo più er nu schiav e chella cos la qunta buscii ca m nvntav a nott (a nott) e nun durmev chiù vicin a te....
Buscii nun sai qunta buscii m vntav p telefn e tu nun sntiv inda voc nun er ji c parlav cu te...
Buscii inda nu munn quant dicev part e torn diman qunta cos scbagliat ji facev pkkè nun er o ver nun turnav chiù e quanta discpiacer a chi na vot er orgoglios e me quanta nott sciupat nziem a chi mo nun m salut chiù...
Busci nun sai quanta buscii.. mo stonc bon e questo lo devo a te si c stà a volontà tutt s po aggiustà e stù libbr s po pur straccià....
Chill c pens a gent no nun mport pens sul a stà avvunit m so stancat m wuard rindo scpecchj e pu cu sincerità m vas i figl mii e chi magg scpusat ott ann fà
Buscii nun sai quanta buscii m vntav p telefn e tu nun sntiv inda voc n er ji ca parlav cu te
Busci nun sai quanta buscii qunt dicev part e torn diman qunta cos scbagliat ji facev pkkè nun er o ver nun turnav chiù e quanta discpiacer a chi na vot er orgoglios e me quanta nott sciupat nziem a chi mo nun m salut chiù
Buscii nun sai quanta buscii mo stonc bon e questo lo devo a te si c stà a volontà tutt s può aggiustà e stù libbr s po pur straccià
Buscii inda nu munn e buscii quant dicev part e torn diman quanta cos scbagliat ji facev pkkè nun er o ver nun turnav chiù