Artist: 
Search: 
Reddit

Gianluca - Nammurata E Chillu Llà lyrics

E nun pienze a nisciuno
Tu vuò fa na werr pe stu guaglione
Nammurat nun fai na ragione
Come sei stupida
Mezzanotte dint o scur
Pienz a iss abbracciat o cuscino
Pecchè nun o può avè mai vicino…

Rit:tu tu nammurat e chillu là
Ca mai nient te pò dà
Te po' fa sultanto male
Pecchè sai e spusat già
Po' fa ammor e se ne va
Pierd primm e accumincià
Abbraciat miez a gente
Nun ce può mai cammenà
Nun o può telefonà
Dopp e nove è tarde già
Pecchè sta nzieme a mugliera
E nun te po' venì a piglià

Durerà poco tempo
Pecchè o sai tu si semp a seconda
Alla fine vincerà sempre lei
Ca ven primm e te
Attrazione fatale
Tu per lui sei un momento di sesso
Sensazioni che finiscono presto…

Rit:tu tu nammurat e chillu là
Ca mai nient te pò dà
Te po' fa sultanto male
Pecchè sai e spusat già
Po' fa ammor e se ne va
Pierd primm e accumincià
Abbraciat miez a gente
Nun ce può mai cammenà
Nun o può telefonà
Dopp e nove è tarde già
Pecchè sta nzieme a mugliera
E nun te po' venì a piglià

(Grazie a monica per questo testo)