Artist: 
Search: 
Georgi Minchev - Блажени Години lyrics (Russian translation). | Преди години, когато 
, rock&roll-ът беше млад 
, и да се свири...
02:34
video played 104 times
added 5 years ago
Reddit

Georgi Minchev - Блажени Години (Russian translation) lyrics

BG: Преди години, когато
RU: Лет назад, когда

BG: rock&roll-ът беше млад
RU: en рок ролл & был молод

BG: и да се свири на китара
RU: и играть на гитаре

BG: не беше още занаят.
RU: еще не был ремесло.

BG: Созопол беше малък град,
RU: Созополь был небольшой городок,

BG: а аз певец световно непознат -
RU: и я певец мира незнакомец-

BG: Блажени години ,
RU: Счастливый лет

BG: rock&roll-ът беше млад.
RU: en рок ролл & был молод.

BG: Три акорда на китара,
RU: Три аккорды на гитаре,

BG: леко дрезгав глас
RU: слегка хриплым голосом

BG: и покорявах сърцата на момичетата,
RU: и pokorâvah сердца девушек,

BG: в нашия клас.
RU: в нашем классе.

BG: Всички казваха за мен
RU: Каждый человек сказал мне

BG: "Под щастлива звезда е роден"!
RU: «Под счастливой звездой родился!»

BG: Блажени години -
RU: Счастливый лет –

BG: rock&roll-ът беше млад.
RU: en рок ролл & был молод.

BG: Колко нощи във Созопол
RU: Сколько ночей в Созополь

BG: сме пяли до зори,
RU: Мы пели до рассвета,

BG: колко сандвичи сме яли ,
RU: Сколько бутерброды, мы ели,

BG: нямахме пари.
RU: Нас не было денег.

BG: А без пари не пускат в ресторант,
RU: И без денег, я вложил в ресторане,

BG: дори и най-добрия музикант -
RU: даже лучший музыкант-

BG: блажени години -
RU: Счастливый лет –

BG: rock&roll-ът беше млад.
RU: en рок ролл & был молод.

BG: И ето - минаха години
RU: И здесь это были годы

BG: rock&roll-ът не умря,
RU: en рок ролл & умер

BG: само Созопол , струва ми се
RU: мне кажется только Созополь,

BG: малко застаря.
RU: немного zastarâ.

BG: Всъщност не, стан курорт
RU: На самом деле нет, Стэн курорт

BG: и предлага хотелски комфорт
RU: и предлагает комфорт Отель

BG: блажени години -
RU: Счастливый лет –

BG: rock&roll-ът беше млад.
RU: en рок ролл & был молод.

BG: И сега когато идва краят на песента,
RU: И теперь когда в концеПесня,

BG: когато rock&roll-ът ни върна в младоста
RU: Когда рок н ролл & возвращают нас к молодежи

BG: Нека всички пляскат с ръце,
RU: Пусть каждый хлопать

BG: Благодаря ви от все сърце !
RU: Благодарю вас от моего сердца!

BG: Блажени години rock&roll-ът беше млад.
RU: Счастливый лет рок ан ролл & был молод.