Artist: 
Search: 
George Strait - If I Know Me lyrics (Bulgarian translation). | We both said some things I know we never meant, 
, And when I slammed the door tonight you wondered...
02:42
video played 1,118 times
added 6 years ago
Reddit

George Strait - If I Know Me (Bulgarian translation) lyrics

EN: We both said some things I know we never meant,
BG: Двамата каза някои неща, знам, че ние никога не разбират,

EN: And when I slammed the door tonight you wondered where I went.
BG: А когато аз slammed вратата довечера ви чудех, където отидох.

EN: If I know you, you're probably wonderin' what to do.
BG: Ако знам ви, вие сте вероятно wonderin' какво да прави.

EN: You're thinkin' that I'm gone for good, if I know you.
BG: Вие сте thinkin', че аз съм отишъл за добро, ако аз ви познавам.

EN: But if I know me, I'll turn this car around.
BG: Но ако аз знам ми, аз ще включи този автомобил.

EN: I won't get halfway through town, and I'll be sorry.
BG: Аз няма да получи дотацията през град, и ще се съжалявам.

EN: I'll stop and call, and you'll say you're sorry too,
BG: Аз ще спре и повикване, и вие ще кажа, вие сте съжалявам

EN: And I'll come runnin' back to you, if I know me.
BG: И аз ще runnin' обратно до вас, ако аз знам.

EN: Sometimes I lose my head, say things to break your heart,
BG: Понякога загубих си главата, т.е неща, за да прекъснете сърцето си,

EN: Forgettin' if I lost your love, it would tear my world apart.
BG: Forgettin' ако губи любовта си, той ще късат ми един от друг.

EN: If I know you, you didn't mean one single thing you said.
BG: Ако аз ви познавам, не означава едно едно нещо, което сте казали.

EN: Truth be known, you're dyin’, cryin', lyin’ there in bed.
BG: Истината е известен, вие сте dyin ", cryin', lyin" в леглото.

EN: But if I know me, I'll turn this car around.
BG: Но ако аз знам ми, аз ще включи този автомобил.

EN: I won't get halfway through town, and I'll be sorry.
BG: Аз няма да получи дотацията през град, и ще се съжалявам.

EN: I'll stop and call, and you'll say you're sorry too,
BG: Аз ще спре и повикване, и вие ще кажа, вие сте съжалявам

EN: And I'll come runnin' back to you, if I know me.
BG: И аз ще runnin' обратно до вас, ако аз знам.

EN: If I know me, and I know me.
BG: Знам, че ме, и знам, че ме.