Artist: 
Search: 
Game - It's Ok (One Blood) lyrics (Bulgarian translation). | Dre, I see dead people
, 
, Blood, Blood, Blood, Blood-Blood-Blood [x3]
, 
, Yo, Dre
, Thought I was...
04:30
video played 761 times
added 8 years ago
by kitkabg
Reddit

Game - It's Ok (One Blood) (Bulgarian translation) lyrics

EN: Dre, I see dead people
BG: Dre, виждам мъртъвци

EN: Blood, Blood, Blood, Blood-Blood-Blood [x3]
BG: Кръв, кръв, кръв, кръв-кръв Кръв [x3]

EN: Yo, Dre
BG: Йо, Дре

EN: Thought I was Dead
BG: Мислех, че съм мъртва

EN: West coast
BG: Западния бряг

EN: One blood [x4]
BG: Една кръв [x4]

EN: [Verse 1]
BG: [Куплет 1]

EN: I'm the Doctor's Advocate, nigga dre shot ya
BG: Аз съм доктор'адвокат, негро Dre ти изстрел

EN: Brought me back from the dead, that's why they call him the doctor
BG: Донесе ми обратно от мъртвите, затова те му се обадя на лекар

EN: The (after)'math don't drop them
BG: На (след)'математика не ги пускайте

EN: And 50 ain't rockin' with him
BG: И 50 не се разбива с него

EN: No more, IT'S OKAY, I get it poppin'
BG: Няма повече, това е добре, аз да го Poppin '

EN: Whole club rockin'
BG: Целият клуб Rockin '

EN: Like a '64 impala
BG: Подобно на'64 Impala

EN: Drink Cris, throw it up
BG: Пийте Крис, той повърна

EN: Call the shit hydraulics
BG: Обадете се на глупости хидравлика

EN: Then piss in the cup
BG: Тогава пикая в чашата

EN: Call the shit hypnotic
BG: Обадете се на глупости хипнотичен

EN: I bleed Compton
BG: Кървя Compton

EN: Spit crack and shit chronic
BG: Spit пляскане и лайна хронична

EN: And you new niggas ain't shit
BG: И нови негри не е лайно

EN: But new niggas
BG: Но новите негри

EN: Bathing Ape shoe niggas
BG: Къпане маймуна обувки негри

EN: I'm talkin' to you, nigga
BG: Аз съм говорим за вас, негър

EN: Bouncin' in the '64 throwin' up West side, man
BG: Скачането'в" 64 изхвърлил'до западната страна, човече

EN: Sellin' another 5 million albums, YES I AM
BG: Sellin'още 5 милиона албума, ДА СЪМ

EN: Fresh like damn
BG: Fresh като дявол

EN: This nigga did it again
BG: Това негро го направиха отново

EN: A hundred thousand on his neck, L.A. above the brim
BG: Сто хиляди на врата му, LA над ръба

EN: Inside the lambo (rghini) in the shotgun with Snoop
BG: Вътре в ламбо (rghini) в пушка с Snoop

EN: What would the motherfuckin' West coast be without one crip and (one Blood)
BG: Какво ще западния бряг на шибаната'се без един Crip и (One Blood)

EN: [Chorus]
BG: [Припев]

EN: One blood [x4]
BG: Една кръв [x4]

EN: Blood, Blood, Blood, Blood-Blood-Blood [x3]
BG: Кръв, кръв, кръв, кръв-кръв Кръв [x3]

EN: One blood [x4]
BG: Една кръв [x4]

EN: [Verse 2]
BG: [Стих 2]

EN: I'm from the West side of the '64 Impala
BG: Аз съм от западната страна на'64 Impala

EN: Where niggas say "Where you from" we'll never say "Holla"
BG: Когато негри каже'къде си", ние никога няма да каже'Holla"

EN: Bandanna on the right side
BG: Кърпа от дясната страна

EN: Gun on the left side
BG: Пистолет в лявата част

EN: Niggas in New York, know how to throw up the West side
BG: Негрите в Ню Йорк, знае как да се хвърлят се на западната страна

EN: Word to Eazy
BG: Слово на Eazy

EN: I'm so ill, believe me
BG: Аз съм толкова зле, повярвайте ми

EN: I made room for Jeezy
BG: Направих място за Jeezy

EN: But the rest of you niggas better be glad you breathin'
BG: Но останалата част от вас, негри по-добре да се радвам, че breathin'

EN: All i need is one reason
BG: Всичко, което трябва, е една от причините

EN: I'm the king, and Dre said the West coast need me
BG: Аз съм на царя, и Дре каза по западния бряг нужда от мен

EN: I don't know why you niggas keep tryin' me
BG: Аз не знам защо сте негри запази опитвам мен

EN: Everybody knows I'm the heir to the Aftermath dynasty
BG: Всеки знае, че аз съм наследник на династията Aftermath

EN: And I ain't gotta make shit for the club
BG: И аз не трябва да правят глупости за клуба

EN: What DJ gonna turn down the .38 snub?
BG: Какво DJ ще намалите силата на 0,38 чип?

EN: You 38 and you still rappin' uh
BG: Вие 38 и все още рапира ъ-ъ

EN: I'm 26 nigga, so is the dubs
BG: Аз съм 26 негър, така че е Dubs

EN: On the '07 Hummer
BG: От '07 Hummer

EN: Hop out with no bodyguards
BG: Хоп се, без охрана

EN: When the chronic smoke clear all you see is (one Blood)
BG: Когато хронични дим ясно всичко, което виждате е (One Blood)

EN: [Chorus]
BG: [Припев]

EN: One blood [x4]
BG: Една кръв [x4]

EN: Blood, Blood, Blood, Blood-Blood-Blood [x3]
BG: Кръв, кръв, кръв, кръв-кръв Кръв [x3]

EN: One blood [x4]
BG: Една кръв [x4]

EN: [Verse 3]
BG: [Стих 3]

EN: I ain't got beef with 50, no beef with Jay
BG: Не е ли говеждо месо с 50, не говеждо месо с Jay

EN: What's beef when you gettin' head in the 6-tray?
BG: Какво е говеждо, когато главата ви го'в-6 контейнера?

EN: And the double game chain, I keep 'em on display
BG: И двойна верига игра, аз държа ги на показ

EN: Black T-shirt, so all you see is the A (aftermath)
BG: Черно тениска, така че всичко, което виждате, е А (след)

EN: Turn on the TV, and all you see is the A (aftermath)
BG: Включете телевизора, и всичко, което виждаме, е А (след)

EN: You niggas better make up a dance and try to get radio play
BG: Вие негра по-добре да се по танци и се опитват да играят радио

EN: Keep on snappin' your fingers, I ain't going away
BG: Продължавай да snappin'пръстите си, аз не си отива

EN: I don't regret what I spit, cause I know what I say
BG: Не съжалявам за това, което плюе, защото знам какво казвам

EN: And niggas keep talkin' about me, they don't know when to stop
BG: И негрите запази говориш за мен, че не знаят кога да спре

EN: I got the Louis Vuitton belt buckle, holdin' the glock
BG: Имам Louis Vuitton тока, държим на Глок

EN: No beam, no silencer, I know when to pop
BG: Не греда, без заглушител, аз знам кога да поп

EN: Wait 'til Lil' Jon come on and left off a shot
BG: Изчакайте по-рано от Lil 'Jon Ела и лишено от един изстрел

EN: I have the number 1 billboard spot
BG: Имам номер 1 билборд място

EN: Niggas stepped on my fingers, and I climb right back to the top
BG: Негър ми стъпи на пръсти, и се качвам връщам в началото на страницата

EN: I'm BIG, I'm Cube, I'm NaS, I'm 'Pac
BG: Аз съм голям, аз съм Cube, аз съм NAS, аз съм'Pac

EN: This ain't shit but a warnin' 'til my album drop
BG: Това не е лайно, а warnin'по-рано ми капка албум

EN: [Chorus]
BG: [Припев]

EN: One blood [x4]
BG: Една кръв [x4]

EN: Blood, Blood, Blood, Blood-Blood-Blood [x3]
BG: Кръв, кръв, кръв, кръв-кръв Кръв [x3]

EN: One blood [x8]
BG: Една кръв [x8]

EN: Blood, Blood, Blood, Blood-Blood-Blood [x3]
BG: Кръв, кръв, кръв, кръв-кръв Кръв [x3]

EN: One blood [x4]
BG: Една кръв [x4]