Artist: 
Search: 
Galin - Няма Да Боли / Колко Много (feat. Kristina) (12 Годишни Награди За 2013-2014) (Live) lyrics (Chinese translation). | И няма да боли, и няма да боли
, казвам само "тръгвай си"...
05:44
Reddit

Galin - Няма Да Боли / Колко Много (feat. Kristina) (12 Годишни Награди За 2013-2014) (Live) (Chinese translation) lyrics

BG: И няма да боли, и няма да боли
ZH: 它不会伤害并不会伤害到

BG: казвам само "тръгвай си"
ZH: 我只说"走开"

BG: и няма да боли, вратата затвори
ZH: 它不会伤害的门闩锁

BG: бягай, бягай !!!
ZH: 运行、 运行 !

BG: И няма да боли, и няма да боли
ZH: 它不会伤害并不会伤害到

BG: последни думи и върви
ZH: 最后一个字和转到

BG: и няма да боли, вратата затвори
ZH: 它不会伤害的门闩锁

BG: тръгвай, върви !!!
ZH: 去,去!!!

BG: Няма да боли!
ZH: 它不会伤害 !

BG: [Галин]
ZH: [伯]

BG: Съдба търпях, живот видях!
ZH: 命运我的生命 !

BG: Жени красиви на ръце броях!
ZH: 妇女美丽手计数 !

BG: За ден, за два, за през нощта!
ZH: 一天,两个晚上 !

BG: Аз искам повече от това!
ZH: 我想让更多的 !

BG: [Кристиана]
ZH: [亨德里克斯]

BG: Живот видя и без вина.
ZH: 看到没有罪恶感的生活。

BG: Достойнство нямаше ли в любовта?
ZH: 尊严是爱吗?

BG: За ден, за два - какво е това?
ZH: 一天两个 — — 是什么?

BG: Право имаш ли на мен, сега?
ZH: 你现在让我?

BG: [Галин]
ZH: [伯]

BG: Колко много пъти съм те търсил?
ZH: 多少次你中搜索的结果?

BG: Колко много пъти съм те намирал, аз?
ZH: 你找到了多少次?

BG: [Кристиана]
ZH: [亨德里克斯]

BG: Колко, колко си ги търсил.
ZH: 多少、 多少你都找他们。

BG: Колко, по колко си ги откривал, ти?
ZH: 多少、 多少你找到他们?

BG: [Галин]
ZH: [伯]

BG: Колко много пъти съм те губил...
ZH: 你失去了多少次。

BG: В друга никоя не съм се влюбил, аз!
ZH: 在另一个不我不在的爱,我。

BG: Кристиана:
ZH: 克里斯蒂安:

BG: Колко много си изгубил!
ZH: 你损失了多少 !

BG: В друга никоя не би се влюбил, пак!
ZH: 在另一种没有我会不掉,再来啦!

BG: [Галин]
ZH: [伯]

BG: Сега разбрах, но как да спра?
ZH: 现在了解了,但如何才能停止呢?

BG: В посока тъмна по път вървя!
ZH: 在黑暗的路上要走的方向 !

BG: За ден, за два, за през нощта!
ZH: 一天,两个晚上 !

BG: Аз искам повече от това!
ZH: 我想让更多的 !

BG: [Кристиана]
ZH: [亨德里克斯]

BG: Живот видя и без вина.
ZH: 看到没有罪恶感的生活。

BG: Достойнство нямаше ли в любовта?
ZH: 尊严是爱吗?

BG: За ден, за два - какво е това?
ZH: 一天两个 — — 是什么?

BG: Право имаш ли на мен, сега?
ZH: 你现在让我?