Artist: 
Search: 
Galena - Na Dve Golemi (Remix) lyrics (Chinese translation). | Букети, салфетки,
, край мене хвърляш ти не ме нахвърляш...
03:28
video played 683 times
added 8 years ago
Reddit

Galena - Na Dve Golemi (Remix) (Chinese translation) lyrics

BG: Букети, салфетки,
ZH: 鲜花、 餐巾、

BG: край мене хвърляш ти не ме нахвърляш ти!
ZH: 我边你不 nahv″rlâš hv″rlâš 你 !

BG: Флиртуваш,целуваш,обичам те кажи!
ZH: 会调情,celuvaš,说爱你 !

BG: В жените - очите изтичат ти сега!
ZH: 女性眼中过期您现在 !

BG: Сипи си,пийни си,излъжи ме!
ZH: 十二、 醉了,izl″ži 我 !

BG: На две големи - влюбен си!Тогава черпиш всички жени!
ZH: 两个大的崇拜 ! čerpiš 然后所有的女人 !

BG: На две големи - страшен си!Ще искаш трето нали?
ZH: 两大可怕 ! 会做第三个是吧吗?

BG: На три големи - мой ли си?Кажи ми мой ли си?Общ ли си?
ZH: 三个大我吗? 告诉我我? 一般?

BG: На три големи - падаш ли? Като лъжеш,страдаш ли?
ZH: 三个大-padaš?L″žeš,为你受苦呢?

BG: За тебе ги пеят и песните нали?
ZH: 你和正确的歌曲唱他们吗?

BG: Как лесно и често жените си мениш!
ZH: 如何轻松地和经常妇女及其 meniš !

BG: Омайваш,прекарваш,а после не звъниш!
ZH: Omajvaš,你花,然后不 zv″niš !

BG: Обичаш и мене на две големи!
ZH: 爱和我两大 !

BG: Утре пак ще ти припомня,че си казал това!
ZH: 明天又将忆及它像这样 !

BG: Колко влюбен си в мене - ти си знаеш сега!
ZH: 多少爱和她在一起的我-你知道现在 !

BG: Много силно звучи виждам колко изпи!
ZH: 看不到它的发音非常非常 izpi !

BG: И на друга би го казал, ако дойде нали?
ZH: 和对方会说,是否它是正确的?

BG: Когато пиеш две големи черпиш всяка жена!
ZH: 当您在两个大 čerpiš 每个女人 !

BG: Когато пиеш три големи коя си избра?
ZH: 当您选择其中及其三个大吗?

BG: Ако искаш да ти сипя малко смелост сега?
ZH: 如果你想你 sipâ 一点勇气现在呢?

BG: Ще ти вярвам до последно, поискай това!
ZH: 你会相信,最后,要求它 !