Artist: 
Search: 
Galena - Hormoni lyrics (Chinese translation). | Да се пробва с мене,тоя бърза,идва пръв,
, но не искал да...
04:06
video played 2,011 times
added 8 years ago
by vivafm
Reddit

Galena - Hormoni (Chinese translation) lyrics

BG: Да се пробва с мене,тоя бърза,идва пръв,
ZH: 对我,这快,来第一次,

BG: но не искал да ме сваля той не бил такъв,
ZH: 我不想要我,但他这种,

BG: знаела ли съм, че правел сумати пари,
ZH: 我知道,做一大堆钱,

BG: можело света да купи и в кеш да го плати.
ZH: 这个世界来买和现金支付它可以。

BG: Не, че искал да ме сваля не било това,
ZH: 不是我想要打我

BG: но едно жените знаем то звучи така...
ZH: 但妇女知道它听着如此。.

BG: Припев:
ZH: 合唱:

BG: Мъж ако те заговори става дума за хормони
ZH: 如果他们在谈论荷尔蒙的男人

BG: ще пойска твойте телефони.
ZH: 将要求您为您的电话。

BG: Даже друго да говори ако носи панталони
ZH: 甚至,讲的如果穿裤子

BG: става дума само за хормони.
ZH: 它是只是荷尔蒙。

BG: Ще се пробва още някой ха ето го дойде,
ZH: 要尝试别人,来了,哈哈哈

BG: нямало да ме забива като другите.
ZH: 扣篮不像其他人一样。

BG: Знаела ли съм за него, колко умен бил,
ZH: 我知道他,他是多么聪明,

BG: от какво добро семеиство, а и толко мил.
ZH: 家庭,而甜蜜的什么好处。

BG: Не, че искал да ме сваля не било това,
ZH: 不是我想要打我

BG: но едно жените знаем то звучи така...
ZH: 但妇女知道它听着如此。.

BG: Припев.
ZH: 合唱。