Artist: 
Search: 
 - Galena & DJ Damqn - Сама lyrics (English translation). | Дамян:
, Без пътища към теб вървях,
, а все до теб не...
06:19
video played 982 times
added 8 years ago
Reddit

Galena & DJ Damqn - Сама (English translation) lyrics

BG: Дамян:
EN: Damian:

BG: Без пътища към теб вървях,
EN: Without roads to you walking,

BG: а все до теб не стигах
EN: and still you do not just bookmarked

BG: и без вина виновен бях
EN: and without fault fault was

BG: и сам стени издигах.
EN: and Sam izdigah walls.

BG: Животът свой аз пропилях, от себе си да бягам,
EN: Your life I wasted, by yourself to run,

BG: любовта си разпилях как да ти повярвам?
EN: love your razpilâh how can you believe it?

BG: Пр.
EN: The Ip.

BG: Галена:
EN: Galena:

BG: Оставам сама, отново сама, нима не повярвах в това,
EN: Stay alone, alone again, do we not believed in it,

BG: отново сама,ужасно сама.
EN: again alone, terribly alone.

BG: Оставам сама, отново сама в миг от угаснала сълза
EN: Stay alone, again alone in the moment of relights an extinguished tear

BG: отново сама,ужасно сама.
EN: again alone, terribly alone.

BG: Дамян:
EN: Damian:

BG: А колко пъти тръгвах си,
EN: And how many times I,

BG: и колко ли се връщах?
EN: and how much do you get back?

BG: И как от огън любовта
EN: And how love of fire

BG: в болка аз превръщах?
EN: in pain I transforming?

BG: И тебе исках само до мене да притисна,
EN: And you wanted me to be pressed,

BG: но любовта ми вярна към тебе не пресъхна.
EN: but my love true to thee not dried up.

BG: Пр.
EN: The Ip.

BG: Галена:
EN: Galena:

BG: Оставам сама, отново сама, нима не повярвах в това,
EN: Stay alone, alone again, do we not believed in it,

BG: отново сама,ужасно сама.
EN: again alone, terribly alone.

BG: Оставам сама, отново сама в миг от угаснала сълза
EN: Stay alone, again alone in the moment of relights an extinguished tear

BG: отново сама,ужасно сама.
EN: again alone, terribly alone.