Artist: 
Search: 
Galena - След Раздялата (DJ Boyan & DJ IwChOoOoOo Remix) lyrics (English translation). | Ти го каза, камък падна,
, разделени сме.
, Аз съм цяла,...
03:26
Reddit

Galena - След Раздялата (DJ Boyan & DJ IwChOoOoOo Remix) (English translation) lyrics

BG: Ти го каза, камък падна,
EN: You said it, the stone fell,

BG: разделени сме.
EN: We're separated.

BG: Аз съм цяла, няма страшно,
EN: I'm all over it,

BG: ти си също в безопастност.
EN: you're also safe.

BG: Аз съм ничия от няколко секунди,
EN: I'm nobody's by a few seconds,

BG: мило мое, ти загуби.
EN: Dear, you lost.

BG: Най-доброто, което си имал.
EN: The best I had.

BG: Чао, довиждане!
EN: Bye, bye!

BG: Първите неща след раздялта,
EN: The first things after razdâlta,

BG: искам да ги правя пред очите ти сега.
EN: I want to do them in front of your eyes now.

BG: Яд ли те е?
EN: I hate you?

BG: Гледай ме с пръст в уста.
EN: Look at me with your finger in your mouth.

BG: Как ме изтърва,
EN: Missed me,

BG: как побесня!
EN: how mad!

BG: Първите неща след раздялта,
EN: The first things after razdâlta,

BG: искам да ги правя пред очите ти сега.
EN: I want to do them in front of your eyes now.

BG: Хайде, наслаждавай се на гледката.
EN: Come on, enjoy the view.

BG: Знам и ти сега, искаш така,
EN: I know you want me now,

BG: но не, благодаря.
EN: but no, thanks.

BG: Завържи ме, удари ме,
EN: Tie me, hit me,

BG: късно е сега.
EN: It's late now.

BG: Ти поиска да напусна,
EN: You wanted to leave

BG: няма начин да се върна.
EN: There is no way to go back.

BG: Аз съм ничия от няколко секунди,
EN: I'm nobody's by a few seconds,

BG: мило мое, ти загуби.
EN: Dear, you lost.

BG: Най-доброто, което си имал.
EN: The best I had.

BG: Чао, довиждане!
EN: Bye, bye!

BG: Първите неща след раздялта,
EN: The first things after razdâlta,

BG: искам да ги правя пред очите ти сега.
EN: I want to do them in front of your eyes now.

BG: Яд ли те е?
EN: I hate you?

BG: Гледай ме с пръст в уста.
EN: Look at me with your finger in your mouth.

BG: Как ме изтърва,
EN: Howdropped,

BG: как побесня!
EN: how mad!

BG: Първите неща след раздялта,
EN: The first things after razdâlta,

BG: искам да ги правя пред очите ти сега.
EN: I want to do them in front of your eyes now.

BG: Хайде, наслаждавай се на гледката.
EN: Come on, enjoy the view.

BG: Знам и ти сега, искаш така,
EN: I know you want me now,

BG: но не, благодаря.
EN: but no, thanks.