Artist: 
Search: 
Galena - След Раздялата (DJ Boyan & DJ IwChOoOoOo Remix) lyrics (Chinese translation). | Ти го каза, камък падна,
, разделени сме.
, Аз съм цяла,...
03:26
Reddit

Galena - След Раздялата (DJ Boyan & DJ IwChOoOoOo Remix) (Chinese translation) lyrics

BG: Ти го каза, камък падна,
ZH: 你说的石头落到了,

BG: разделени сме.
ZH: 我们分开了。

BG: Аз съм цяла, няма страшно,
ZH: 我是没有问题,

BG: ти си също в безопастност.
ZH: 你也是安全的。

BG: Аз съм ничия от няколко секунди,
ZH: 我是没人的几秒钟,

BG: мило мое, ти загуби.
ZH: 亲爱的你丢失了。

BG: Най-доброто, което си имал.
ZH: 最好的我了。

BG: Чао, довиждане!
ZH: 再见!

BG: Първите неща след раздялта,
ZH: 在 razdâlta 以后, 的第一件事

BG: искам да ги правя пред очите ти сега.
ZH: 我现在想做他们在你的眼前。

BG: Яд ли те е?
ZH: 我恨你?

BG: Гледай ме с пръст в уста.
ZH: 看看我用你的手指在你的嘴。

BG: Как ме изтърва,
ZH: 错过了我,

BG: как побесня!
ZH: 如何生气 !

BG: Първите неща след раздялта,
ZH: 在 razdâlta 以后, 的第一件事

BG: искам да ги правя пред очите ти сега.
ZH: 我现在想做他们在你的眼前。

BG: Хайде, наслаждавай се на гледката.
ZH: 来吧,欣赏美景。

BG: Знам и ти сега, искаш така,
ZH: 我知道你现在想我

BG: но не, благодаря.
ZH: 但没有,谢谢你。

BG: Завържи ме, удари ме,
ZH: 绑我、 打我,

BG: късно е сега.
ZH: 现在已经晚了。

BG: Ти поиска да напусна,
ZH: 你想要离开

BG: няма начин да се върна.
ZH: 没有办法回去。

BG: Аз съм ничия от няколко секунди,
ZH: 我是没人的几秒钟,

BG: мило мое, ти загуби.
ZH: 亲爱的你丢失了。

BG: Най-доброто, което си имал.
ZH: 最好的我了。

BG: Чао, довиждане!
ZH: 再见!

BG: Първите неща след раздялта,
ZH: 在 razdâlta 以后, 的第一件事

BG: искам да ги правя пред очите ти сега.
ZH: 我现在想做他们在你的眼前。

BG: Яд ли те е?
ZH: 我恨你?

BG: Гледай ме с пръст в уста.
ZH: 看看我用你的手指在你的嘴。

BG: Как ме изтърва,
ZH: 如何下降,

BG: как побесня!
ZH: 如何生气 !

BG: Първите неща след раздялта,
ZH: 在 razdâlta 以后, 的第一件事

BG: искам да ги правя пред очите ти сега.
ZH: 我现在想做他们在你的眼前。

BG: Хайде, наслаждавай се на гледката.
ZH: 来吧,欣赏美景。

BG: Знам и ти сега, искаш така,
ZH: 我知道你现在想我

BG: но не, благодаря.
ZH: 但没有,谢谢你。